Hypotheek op eigen, eerste woning t.b.v. financiering tweede woning

Beoordeel deze topic
? / 10 (0)
13 mei 2014 18:06 AJ
Allereerst enige gegevens omtrent mijzelf:
- 30 jaar
- alleenstaand
- op dit moment geen vaste dienstbetrekking, inkomsten vanuit pas opgerichte eenmanszaak en vanuit verhuur

Op dit moment bezit ik een eigen woning met een WOZ-waarde van € 143.000. In deze woning woon ik zelf, daarnaast verhuur ik twee kamers aan studenten. Deze woning is volledig met eigen middelen gefinancierd: er rust geen hypotheek op de woning. Ik ben voornemens een tweede woning te kopen met als doel om deze volledig te verhuren aan studenten. Een informal investor is bereid mij een lening van € 50.000 te verstrekken met een looptijd van 10 jaar en een jaarlijkse aflossing van € 5.000. Hij wenst indien mogelijk wel enige zekerheid.

Ik overweeg om een hypotheek te nemen op mijn huidige, 'eerste' woning van € 50.000 ten behoeve van deze informal investor. (Ik ben hypotheekgever, de informal investor is hypotheekhouder.) Als ik het goed begrijp is de hypotheekrente - ook bij kamergewijze verhuur bóven de kamerverhuurgrens - nog steeds aftrekbaar, echter, enkel voor het deel dat ik zelf bewoon. In mijn geval is dit ruim 1/3 van de woning, dus ongeveer ... € 50.000.

1. Kan ik een hypotheek vestigen op de eigen, 'eerste' woning t.b.v. de te verwerven 'tweede' woning waarbij ik recht heb op hypotheekrente-aftrek?

Als ik het goed begrepen heb, betaal ik in de huidige situatie geen eigenwoningforfait aangezien er geen sprake is van een hypotheek met recht op hypotheekrente-aftrek. Dit, o.b.v. de 'wet Hillen': 'aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld'.

2. Als ik het bovenstaande ga uitvoeren, wat zijn dan de (financiële) consequenties voor het eigenwoningforfait?

Ten aanzien van de lening heb ik de keuze tussen een annuïteitenlening en een lineaire lening. In eerste instantie wilde ik laatstgenoemde kiezen, aangezien ik in de veronderstelling was dat ik geen recht zou hebben op hypotheekrente-aftrek. Nu overweeg ik echter een annuïteitenlening te nemen. Van belang om te vermelden is dat liquiditeit geen zwaar issue is: ik heb resterend vermogen en inkomsten om eventuele hogere (rente)lasten in de eerste jaren te kunnen betalen. Tenslotte: de toekomst m.b.t. het wonen in mijn huidige, 'eerste' woning is ongewis: over een aantal jaar wil ik misschien gaan verhuizen (naar het buitenland).

3. Wat is (fiscaal) gezien de beste, en meest gunstige leningvariant?
15 mei 2014 15:44 Erik (stuur Erik een privé bericht)
Goedendag,

Inderdaad is de rente aftrekbaar voor het deel dat aan uw eigen bewoning valt toe te rekenen. Wet Hillen: Als u hypotheekrente aftrekt, dan moet u de WOZ-waarde bijbetellen. Het is dus een kwestie van uitrekenen wat goedkoper is: geen aftrek en geen eigen woning forfait, of WEL aftrek en WEL eigen woning forfait.

Als u geen aftrek pleegt, is een annuitaire of lineaire lening niet nodig. De bank of de informal investor kan het u in dat geval gewoon aflossingsvrij lenen of met wat voor aflosstructuur dan ook.

Succes met uw overwegingen!

Hartelijke groet,

Erik
Reageer op topic