Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente. Er wordt dus door de jaren heen niet afgelost. De hypotheekrente die wordt betaald is fiscaal aftrekbaar, met als gevolg dat u gedurende de gehele looptijd maximaal gebruik maakt van de fiscale aftrek van de rente. De lening wordt ooit afgelost op het moment dat de woning wordt verkocht. Gedurende de rentevaste periode blijft de maandlast gelijk. Dit is qua maandlast de goedkoopste hypotheekvorm die er is, aangezien er niet wordt afgelost.


Daarom is het zinvol om naast de aflossingsvrije hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, zodat u bij overlijden voor de nabestaande(n) een bedrag kunt regelen waarmee zij de lening kunnen verlagen naar een zodanig niveau dat de maandlast op te brengen blijft.


Het is tegenwoordig vaak niet (meer) mogelijk om een volledig aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Enkel als de waarde van de woning hoog genoeg is zal een bank de hypotheek aflossingsvrij willen verstrekken. Vaak wordt een aflossingsvrije lening gecombineerd met een deel bankspaarhypotheek, (bank)spaarhypotheek of annuiteitenhypotheek.

 

Aflossingsvrije hypotheek
 

Wat zijn de voordelen van de aflossingsvrije hypotheek

  • Lage maandlast omdat er niet wordt afgelost, er wordt enkel rente betaald.

  • Maximale fiscale aftrek gedurende de looptijd, de lening blijft immers steeds even hoog.

  • Geen gebondenheid aan een bepaalde spaarrekening of spaarpolis.

Wat zijn de nadelen van een aflossingsvrije hypotheek

  • U lost niets af, dus als de waarde van de woning daalt, is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning.

  • U blijft na vele jaren betalen, altijd dezelfde hypotheekschuld houden, waardoor u later niet profiteert van lager wordende woonlasten.

Voor mensen die na 1 januari 2013 voor het eerst een woning kopen en hiervoor een hypotheek afsluiten, is het niet toegestaan om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, althans niet als men in aanmerking wenst te komen voor rente-aftrek. Voor mensen die reeds voor 1 januari een hypotheek hebben met een aflossingsvrij component erin, geldt dat zij kunnen overstappen naar een andere hypotheekverstrekker en de aflossingsvrije hypotheek kunnen meenemen.