Aflossingsvrije hypotheek meenemen

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek en wilt u die meenemen naar een nieuwe situatie? Dan hangt het af van wat u verstaat onder een ‘nieuwe situatie’, of u gebruik kunt blijven maken van de aflossingsvrije hypotheek. Sinds 1 januari 2013 geeft een nieuwe aflossingsvrije hypotheek geen recht meer op hypotheekrenteaftrek, waardoor het van belang is om hier kritisch naar te kijken. Spreek hier bij voorkeur over met een onafhankelijke hypotheekadviseur, om te voorkomen dat u het recht op hypotheekrenteaftrek verliest, of u voor andere vervelende verrassingen komt te staan.

 

Aflossingsvrije hypotheek meenemen naar een andere hypotheekverstrekker

Wilt u uw aflossingsvrije hypotheek meenemen naar een andere hypotheekverstrekker? Dan is dat over het algemeen geen probleem, mits u in dezelfde woning blijft wonen. U kunt gebruik blijven maken van de oude regels, waardoor u met uw aflossingsvrije hypotheek gebruik kunt blijven maken van hypotheekrenteaftrek.

 

 

 

 

Meenemen van uw aflossingsvrije hypotheek naar een ander huis

Wilt u uw aflossingsvrije hypotheek meenemen naar een andere hypotheekverstrekker op het moment dat u gaat verhuizen? Houd er dan rekening mee dat dit niet in alle gevallen mogelijk is, aangezien er sprake is van een ‘nieuwe situatie’. De overheid heeft al in 2011 de regels voor aflossingsvrije hypotheken aangepast, waardoor de aflossingsvrije hypotheek niet hoger mag zijn dan 50% van de vrije verkoopwaarde van de woning. Heeft u meer hypotheek nodig om de woning te financieren? Dan dient u daarvoor gebruik te maken van een lineaire of een annuïtaire hypotheek, waarop u wel aflossingen doet.

 

Wilt u bijvoorbeeld een woning kopen van €210.000 en heeft u momenteel een aflossingsvrije hypotheek van €155.000, die u graag mee wilt nemen? Dan zou dit leiden tot meer dan 50% van de vrije verkoopwaarde, waardoor het niet mogelijk is om de gehele hypotheek mee te nemen. In plaats daarvan kunt u maximaal €105.000 financieren via de aflossingsvrije hypotheek (50% van de vrije verkoopwaarde), voor de overige €50.000 dient u een andere hypotheekvorm te kiezen.

 

Banken hebben de mogelijkheid om een uitzondering te maken op deze regel, op het moment dat uw inkomen of vermogen voldoende goede basis biedt om de kosten te blijven betalen. Indien de hypotheeklasten ‘substantieel’ lager liggen dan de woonnormen vanuit het Nibud kan de bank voor een uitzondering zorgen. Een onafhankelijke hypotheekadviseur kan u helpen in de communicatie naar de bank, om hen mogelijk te overtuigen van het feit dat u een aflossingsvrije hypotheek voor een groter deel van de vrije verkoopwaarde van de woning kunt blijven opbrengen.