Annuïteitenhypotheek

Het meest opvallende kenmerk van een annuïteitenhypotheek is de gelijkblijvende bruto maandlast, ook wel annuiteit geheten. Deze bruto maandlast is gelijk gedurende de gehele rentevaste periode. De maandelijkse annuïteit bestaat uit een deel rente en aflossing.

 

Aan het begin van de annuïteitenhypotheek bestaat de maandannuiteit uit veel rente en weinig aflossing. Naarmate de looptijd vordert wijzigt de verhouding, waardoor de maandlast richting het einde van de looptijd van de hypotheek voor het grootste gedeelte uit aflossing bestaat, en nog maar voor een klein deel uit rente. De nettolasten zijn bij aanvang van de hypotheek lager, omdat het relatief grote bedrag aan rente dat in de annuiteit zit, fiscaal aftrekbaar is. Richting het einde van de looptijd is de bruto maandlast nog wel hetzelfde, maar dit bestaat dan intussen voornamelijk uit aflossing. Ondanks de gelijke bruto maandlast stijgt de netto maandlast gedurende de looptijd omdat het bedrag aan aflossing dat in de annuiteit zit toeneemt ten opzichte van het rentebedrag. Dit betekent dus dat een steeds kleiner wordend deel van het maandbedrag fiscaal aftrekbaar is.

 

Annuïteitenhypotheek

 

Wanneer is het verstandig om voor een annuïteitenhypotheek te kiezen

  • Als u wel maandelijks uw lening lager wilt zien worden, maar niet te hoge lasten wenst.

  • Als uw lening niet aftrekbaar is of niet geschikt is om af te lossen door middel van een Bankspaarhypotheek of andere fiscaal gunstige vorm.

Wat zijn de voordelen van een annuïteitenhypotheek

  • Gehele looptijd gelijke bruto maandlasten.

  • Minder aflossingsdruk aan het begin van de looptijd.

Wat zijn de nadelen van een annuïteitenhypotheek

  • De netto maandlast wordt door afnemende fiscaal aftrekbare rente steeds iets hoger.

  • Aan het begin van de looptijd wordt relatief weinig afgelost, het grootse deel van de maandlast bestaat uit rente voor de annuïteiten hypotheek.

Voor mensen die vanaf 1 januari 2013 voor het eerst een woning kopen, is volledige aflossing in 30 jaar verplicht, als men in aanmerking wil komen voor rente-aftrek. Om de maandlasten bij volledige aflossing toch draaglijk te houden, is de annuiteitenhypotheek de meest gekozen oplossing. Voor mensen die reeds een hypotheek hebben en deze na 1 januari 2013 willen verhogen, geldt voor de verhoging de verplichte aflossing in 30 jaar. Hierbij kan gekozen worden voor aflossing door annuiteiten of lineaire aflossing. Annuiteiten brengt in aanvang een lagere maandlast met zich mee.