Beleggingshypotheek afkopen

Heeft u een beleggingshypotheek en wilt u die afkopen, of bent u benieuwd naar de gevolgen die dat met zich mee zal brengen? In een aantal gevallen leidt een beleggingshypotheek tot hoge kosten, we spreken dan van een woekerpolis. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld gebruik te maken van een spaarhypotheek door de beleggingshypotheek af te kopen, of de hypotheek over te sluiten naar een andere vorm. Houd er rekening mee dat dit behoorlijke financiële consequenties met zich mee kan brengen.

 

Verrekening van de kosten

Zou u een beleggingshypotheek afkopen? Dan betekent dit over het algemeen dat de hypotheekbank of de verzekeraar de polis zal beëindigen en de nog niet in rekening gebrachte kosten in één keer zal belasten, door dit te verrekenen met de waarde van de polis. De resterende waarde krijgt u uitgekeerd. Houd er rekening mee dat de afkoopwaarde niet gelijk is aan de som van de ingelegde premies en het eventuele rendement.

 

Beleggingshypotheek afkopen

 

In plaats daarvan zal de hypotheekverstrekker kosten in rekening brengen, het kan bijvoorbeeld gaan om de kosten voor productontwikkeling, de kosten voor de verkoop van het product, de administratiekosten en de kosten voor een eventuele medische beoordeling. Daarnaast gaat het om kosten voor de incasso van de premie, voor het periodiek informeren over wijzigingen of de voortgang en eventuele doorlopende provisies.

 

Premievrij maken van een beleggingshypotheek

Blijft er een relatief klein bedrag over op het moment dat u de beleggingshypotheek zou afkopen? U maakt gebruik van een levensverzekering (beleggingsverzekering) om voldoende kapitaal op te bouwen om de hypotheek aan het eind van de looptijd af te lossen. Het is in een aantal gevallen tevens mogelijk om die levensverzekering premievrij te maken. U laat de waarde dan nog niet uitkeren, maar u betaalt geen nieuwe premie meer. Het voordeel is dat u de polis nog wel kunt laten renderen, tot aan het moment van uitkeren.

 

Kapitaalopbouw voor aflossing van de hypotheek

Op het moment dat u besluit tot het afkopen van een beleggingshypotheek dient u er rekening mee te houden dat u zelf dient te zorgen voor een andere vorm van kapitaalopbouw. U dient de hypotheek aan het eind van de looptijd immers af te sluiten, vooral wanneer uw inkomen dan onvoldoende toereikend is om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Een hypotheekadviseur kan u meer vertellen over de mogelijkheden die u hebt om kapitaal op te bouwen of aflossingen te doen.