Spaarhypotheek oversluiten

Heeft u een spaarhypotheek en denkt u na over het oversluiten daarvan? Houd er rekening mee dat dit niet automatisch aantrekkelijk is, dit hangt af van een aantal verschillende factoren. Het is bijvoorbeeld verstandig om rekening te houden met de resterende rentevaste periode en de vermogensopbouw die u reeds heeft gedaan. Met name wanneer de rente nog lang vast staat of u al veel vermogen heeft opgebouwd binnen de hypotheek is de kans klein dat het aantrekkelijk is om een spaarhypotheek over te sluiten.

 

Gevolgen van een lagere rente

Een lagere rente heeft bij een spaarhypotheek verschillende gevolgen, die verder reiken dan alleen de rente die u betaalt aan uw hypotheekverstrekker. Een lagere rente zorgt immers inderdaad voor lagere maandlasten, maar heeft ook gevolgen voor de rentevergoeding die u krijgt over het vermogen dat u opbouwt. Binnen een spaarverzekering is de rente die u ontvangt over uw kapitaal vaak gelijk aan de rente die u betaalt. Zou u een lagere rente gaan betalen over een nieuwe spaarhypotheek? Dan is ook de vergoeding over uw inleg lager en dient u dus meer premie te betalen, om voldoende kapitaal op te bouwen om de hypotheek af te kunnen lossen.

 

 

 

 

Hypotheek oversluiten

Wilt u een spaarhypotheek oversluiten en is er sprake van een resterende rentevaste periode? Dan zal de hypotheekbank u waarschijnlijk een boete berekenen, die u dient te betalen om het oversluiten mogelijk te maken. Bovendien dient u administratieve kosten te maken bij de notaris, om de nieuwe hypotheek te kunnen laten passeren. Het is voor het oversluiten van een spaarhypotheek daarom van groot belang om de oude en de nieuwe situatie goed naast elkaar te zetten en na te gaan of het daadwerkelijk voldoende voordeel op zal leveren.

 

Advies van een hypotheekadviseur

Een (onafhankelijke) hypotheekadviseur kan u hier goed bij helpen, hij of zij kan de oude situatie in kaart brengen en daar de mogelijke nieuwe situatie tegenover zetten. U kunt op die manier nagaan welk bruto voordeel u kunt verwachten en wat daar aan netto voordeel van over blijft. Vervolgens dient u daar de boete van af te halen en ook de administratieve kosten in mindering te brengen. Blijft er dan voldoende voordeel over? Dan is het oversluiten van een spaarhypotheek aantrekkelijk, in andere gevallen kunt u hier beter gewoon gebruik van blijven maken.