Maandlasten annuïteiten hypotheek

Wilt u gebruik maken van een annuïteitenhypotheek, of heeft u een dergelijke hypotheek en bent u benieuwd naar de kosten voor het komende jaar? Het unieke van een annuïteitenhypotheek is dat de bruto maandlasten tijdens de gehele looptijd gelijk blijven, mits u geen extra aflossingen doet. U betaalt een bepaalde annuïteit, die is opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. Naarmate de looptijd verstrijkt neemt de rente af (dankzij de aflossingen) en lopen de aflossingen verder op. Houd er rekening mee dat de hypotheekrenteaftrek alleen geldt voor de rente en dus steeds een beetje verder afneemt.

 

Hypotheek en de hypotheekrente

Wilt u de annuïteit berekenen die u betaalt, zodat u een beeld krijgt van de maandlasten bij een annuïteiten hypotheek? U kunt dit online berekenen door onder andere uit te gaan van de hypotheek en de hypotheekrente die u betaalt. Welk bedrag wilt u financieren en wat is de rente die de bank u daar op jaarbasis voor in rekening zal brengen? Des te hoger de hypotheekrente en het hypotheekbedrag, des te hoger ook de maandlasten bij een annuïteitenhypotheek uit zullen vallen.

 

Maandlasten annuïteiten hypotheek

 

 

Looptijd en het bruto inkomen

Verder zijn bijvoorbeeld de looptijd en uw bruto inkomen van belang. Een langere looptijd drukt de maandelijkse annuïteit, omdat u langer de tijd kunt nemen om de totale aflossing van het financieringsbedrag te doen. Wat dat betreft is het de moeite waard om gebruik te maken van de maximale looptijd van 30 jaar om in aanmerking te blijven komen voor hypotheekrenteaftrek, zoals veel mensen dat doen. Des te hoger uw bruto inkomen, des te lager de netto maandlasten voor de annuïteitenhypotheek uitvallen. U kunt dan maximaal gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek, waardoor u de betaalde hypotheekrente kunt opvoeren bij uw belastingaangifte en u optimaal kunt profiteren.

 

WOZ-waarde en het startjaar

Tenslotte heeft u bijvoorbeeld de WOZ-waarde van de woning en het startjaar van de hypotheek nodig om de maandlasten van de annuïteitenhypotheek te kunnen berekenen. Des te hoger de WOZ-waarde ten opzichte van de hypotheek, des te lager het risico voor de bank en des te lager de kosten uit zullen vallen. U kunt het startjaar gebruiken om na te gaan wat u dit jaar aan maandlasten betaalt. Zoals aangegeven blijven de bruto maandlasten bij een annuïteitenhypotheek steeds gelijk, het is daarom bovendien interessant om goed te kijken naar de netto maandlasten.