Maandlasten lineaire hypotheek

Bent u benieuwd naar de maandlasten bij een lineaire hypotheek? U kunt deze online berekenen, door in ieder geval uit te gaan van de hypotheek die u wenst af te sluiten. Maakt u gebruik van meerdere hypotheekdelen? Houd er dan rekening mee dat u de kosten hiervan apart dient te berekenen. Op die manier kunt u de maandlasten bij een lineaire hypotheek berekenen, naast de eventuele andere hypotheekdelen die u heeft.

 

Hypotheekrente en looptijd

U kunt de maandlasten van een lineaire hypotheek berekenen door vervolgens uit te gaan van de hypotheekrente en de looptijd van de financiering. U kunt de hypotheekrente schatten door online na te gaan welke rente de banken u in rekening zullen brengen, op het moment dat u gebruik maakt van een lineaire hypotheek. Houd rekening met eventuele opslagen bij een hoog hypotheekbedrag ten opzichte van de waarde van de woning, of reken al direct een korting zoals de salariskorting mee. Daarnaast kunt u online aangeven wat de looptijd van de hypotheek zal zijn, die doorgaans 30 jaar (of 360 maanden) zal bedragen.

 

Maandlasten lineaire hypotheek

 

WOZ-waarde van de woning en startjaar

Om de maandlasten bij een lineaire hypotheek te berekenen is het vervolgens van belang om de WOZ-waarde van de woning mee te nemen. Het is op die manier mogelijk om na te gaan hoe de hypotheekschuld zich verhoudt tot de waarde van de woning. Des te lager de hypotheekschuld is ten opzichte van de waarde van de woning, des te minder risico de bank loopt en des te lager ook de maandlasten uiteindelijk uit zullen vallen. U kunt het startjaar van de hypotheek opgeven om na te gaan welke kosten u het komende jaar betaalt.

 

Bruto inkomen voor netto maandlasten

Tenslotte kunt u de maandlasten bij een lineaire hypotheek berekenen door uit te gaan van het hoogste bruto inkomen dat u of uw partner verdient. U kunt dat inkomen namelijk gebruiken om de hypotheekrenteaftrek toe te passen, mits u daar recht op heeft. Des te hoger uw inkomen, des te groter het voordeel, dat afhankelijk is van de belastingschijf waarin u valt. Met name wanneer u een relatief hoog inkomen heeft is het verschil tussen de bruto en de netto lasten groot, u kunt dan relatief voordelig gebruik maken van een lineaire hypotheek of een andere hypotheekvorm die recht op hypotheekrenteaftrek biedt.