Maximale hypotheek 101%

De maximale hypotheek zal in 2017 lager liggen dan nu het geval is, omdat het nog mogelijk zal zijn om maximaal 101% van de waarde van een woning te financieren. In de jaren voor de economische crisis was het niet ongebruikelijk om bijvoorbeeld 110% van de woningwaarde te lenen. Dat maakte het mogelijk om in ieder geval de kosten koper te financieren en daarnaast nog wat geld achter de hand te houden om bijvoorbeeld een verbouwing uit te voeren. Dat is nu niet meer mogelijk, waarmee de overheid wil voorkomen dat er te hoge leningen worden afgesloten die gemakkelijk tot een restschuld kunnen leiden.

 

De maximale hypotheek in 2017 bedraagt nog 101% van de woningwaarde. Gaat het om een woning van €250.000? Dan is het nog mogelijk om daar (mits het inkomen dat toelaat) een bedrag van €252.500 voor te lenen. Dat was in 2016 nog €255.000, waardoor er in 2017 meer eigen geld beschikbaar dient te zijn om de woning daadwerkelijk te kunnen aankopen. Het moet er vooral toe leiden dat huizenkopers minder snel in de problemen komen op het moment dat de huizenprijzen beginnen te dalen.

 

Bijkomende kosten met eigen middelen

De aankoop van een bestaande woning brengt kosten koper met zich mee, bijvoorbeeld voor de notaris en op basis van de overdrachtsbelasting. Die kosten verhogen de koopsom die er met de verkoper wordt afgesproken. Gemiddeld genomen gaat het om 6% van de koopsom, waardoor het niet mogelijk is om die kosten volledig te financieren met de hypotheek.

 

Bij een woning met een koopsom van €250.000 is er gemiddeld genomen sprake van €15.000 bijkomende kosten. Dat is een bedrag dat slechts gedeeltelijk te financieren valt. Vanwege de maximale 101% financiering blijft er na aftrek van de te financieren €2.500 een bedrag over van €12.500. Dat is een bedrag voor de overdrachtsbelasting, de notaris en andere bijkomende kosten die uit de eigen middelen voldaan dient te worden.

 

Maximale hypotheek 101%

 

De kosten koper spelen alleen een rol bij de koop van een bestaande woning. Nieuwbouwwoningen worden over het algemeen Vrij Op Naam aangeboden. Er is dan geen sprake van kosten koper. Het is dan voldoende om rekening te houden met de kosten voor de financiering, zoals advieskosten en het deel van de notariskosten dat betrekking heeft op de hypotheek voor de woning.

 

Verdere verlaging van maximale hypotheek in 2018

De overheid heeft zich enkele jaren geleden tot doel gesteld om het mogelijk te maken nog maximaal 100% van de waarde van een woning te financieren. Daarom gaat het maximaal te financieren bedrag ten opzichte van de waarde van de woning in 2018 nog een beetje verder omlaag. Het gaat dan nog om maximaal 100% van de waarde, waardoor ook de laatste procent aan kosten koper voor eigen rekening komt.

 

Er gaan zelfs stemmen om op de maximaal te financieren waarde verder te beperken. Er liggen nog geen concrete plannen voor. In Duitsland en in een aantal andere landen is het mogelijk om maximaal 80% van de waarde te financieren, waardoor het niet uitgesloten is dat er een verdere daling plaats zal vinden wanneer een nieuw kabinet nieuwe plannen maakt.