Voorwaarden NHG

Wilt u een hypotheek met NHG afsluiten, de Nationale Hypotheek Garantie? Houd er rekening mee dat u daarvoor aan een aantal voorwaarden dient te voldoen. U dient bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor het deel van de hypotheek dat boven 80% van de marktwaarde van de woning uitkomt. Een hypotheekadviseur kan bovendien adviseren een dergelijke polis af te sluiten voor een groter deel van de hypotheek. Daarnaast betaalt u 1% van het totale hypotheekbedrag aan kosten, om de hypotheek met NHG af te kunnen sluiten.

 

Maximale hypotheek met NHG

De voorwaarden voor een NHG hypotheek hebben onder andere betrekking op het maximale bedrag dat u kunt financieren. De maximale hypotheek mag bijvoorbeeld €245.000 bedragen. Op die manier is er ruimte voor 6% aan kosten, die u mee kunt financieren in de hypotheek. Wilt u een hypotheek oversluiten en daarvoor gebruik maken van NHG? Dan kunt u maximaal €245.000 financieren, aangezien er dan geen sprake is van de bijkomende kosten voor de aankoop van een woning.

 

Voiorwaarden NHG

 

Koopt u een nieuwbouwwoning? Dan mag de maximale koopsom tevens ca €230.000 bedragen, exclusief de 6% bijkomende kosten die u eventueel mee kunt financieren. Uiteraard kan een hypotheekadviseur u aangeven of u op basis van uw situatie in aanmerking kunt komen voor de NHG.

 

Taxatierapport en NHG

De marktwaarde van de woning dient te blijken uit een taxatierapport, op het moment dat u NHG af wilt sluiten. Het dient te gaan om de marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning. Bovendien dient het taxatierapport te worden uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut, om de waarde op een goede manier vast te kunnen leggen. De marktwaarde bepaalt vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden voor NHG.

 

NHG bij nieuwbouw

Koopt u een nieuwbouwwoning waarvoor u gebruik wilt maken van NHG? Houd er dan rekening mee dat u dient te beschikken over een waarborgcertificaat. Dit certificaat dient te zijn afgegeven door een instelling die van de Stichting GarantieWoning een keurmerk heeft ontvangen. Op het moment dat u een aanvraag doet voor NHG zal er een controle op de voorwaarden plaatsvinden, om na te gaan of u daarvoor in aanmerking kunt komen.