Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

VEH wenst overbrugging van een jaar voor hypotheekmaatregelen

VEH wenst overbrugging van een jaar voor hypotheekmaatregelen
4 dec 2012

Vereniging Eigen Huis (VEH) is niet te spreken over de manier waarop het kabinet de nieuwe hypotheekmaatregelen door lijkt te gaan voeren. Volgens de vereniging voor huizenbezitters is er te weinig tijd voor de adviseurs geweest om in te spelen op de veranderingen en zijn de huiseigenaren daar nu de dupe van. Zij richten zich nu op de Eerste Kamer om een uitstel mogelijk te maken.

Plannen per 1 januari 2013

De VEH is van mening dat de kwaliteit van de regelgeving onvoldoende is, waardoor veel huiseigenaren vanaf 1 januari 2013 in de problemen kunnen komen. De regels zoals het kabinet die in wil voeren gaan vanaf het begin van volgend jaar in, waardoor huiseigenaren nog een paar weken de tijd hebben om hun hypotheek aan te passen of andere maatregelen te nemen. De banken hebben te maken met een enorm groot aantal aanvragen, waardoor zij de loketten sluiten en niet iedereen de mogelijkheid heeft om voor een gewenste aanpassing te zorgen. Volgens de VEH moet iedereen deze kans krijgen en gaat het kabinet momenteel op een overhaaste manier te werk, die de kwaliteit niet ten goede komt. Ook voor de overbruggingshypotheek is het handig om alles goed in te plannen met de komende hypotheekmaatregelingen.

Ondoordachte regelgeving

Bovendien vindt de vereniging dat de overheid onvoldoende heeft nagedacht over de gevolgen die de maatregelen hebben, voor een groot deel van de woningmarkt. Men heeft de verschillende alternatieven onvoldoende tegen elkaar afgewogen en te snel voor een plan gekozen, dat nu tot problemen lijkt te gaan leiden. Met name de woningen die op dit moment "onder water" staan, zullen met een hoop problemen te maken gaan krijgen. Zij hebben nog amper de mogelijkheid om hier iets aan te doen, waardoor de VEH pleit voor een jaar uitstel van de invoering van de plannen, waardoor die pas vanaf 2014 zouden gaan gelden.