Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Hypotheekregels voor starters moeten soepeler volgens VVD senator

Hypotheekregels voor starters moeten soepeler volgens VVD senator
6 dec 2012

Uitstel de regeling

Indien de maatregelen inderdaad per 1 januari worden doorgevoerd dienen starters een van de beide hypotheekvormen te kiezen, om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Eerder kwam er ook al kritiek vanuit de Vereniging Eigen Huis, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en het Verbond van Verzekeraars, waardoor er wat dat betreft geen sprake lijkt van een breed draagvlak. Het kabinet is tot op heden echter niet bereid gebleken om de plannen te wijzigen, zoals men dat op het gebied van de inkomensafhankelijke zorgpremie eerder wel deed. De verschillende organisaties zijn echter bang voor de negatieve effecten die er kunnen ontstaan. Daarnaast zijn ze van mening dat bestaande en nieuwe woningbezitters op een ongelijke manier behandeld worden, waardoor er een vorm van oneerlijkheid ontstaat.

Lasten en waardedaling

Starters zullen als het gevolg van de plannen te maken krijgen met fors hogere maandlasten, binnen een woningmarkt waarin men toch al moeilijk aan een hypotheek komt. Bovendien kan dit uiteindelijk leiden tot een ‘onnodige extra waardedaling’, die ook de rest van de markt zal raken. Wat dat betreft is het opvallend dat er in de Eerste Kamer inmiddels gesproken wordt over de haalbaarheid van de plannen, nota bene door een senator van de VVD. Er lijkt wat dat betreft enigszins ruimte voor onderhandelingen over de plannen, waardoor een uitstel eventueel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

VVD-senator Loek Hermans heeft zich tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer op een opvallende manier uitgelaten over de nieuwe hypotheekregels die per 1 januari 2013 zullen gaan gelden. Hij vroeg zich hardop af of het wel realistisch is om een aflossing van 100% verplicht te stellen, via een annuïtaire hypotheek of een lineaire hypotheek, zoals die nodig zal zijn.