Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Meerekenen studieschuld en alternatieven voor woningmarkt

Meerekenen studieschuld en alternatieven voor woningmarkt
28 dec 2012

Studieschuld wel of niet meetellen

Er bestond onduidelijkheid over het wel of niet meetellen van een eventuele studieschuld, bij de berekening van de maximaal te lenen bedragen in de vorm van een hypotheek. Dit is met name voor de huidige generatie studenten van belang, aangezien de overheid kiest voor een sociaal leenstelsel. Dat betekent dat studieschulden niet langer om worden gezet in een gift, maar dat studenten deze (naar draagkracht) terug gaan betalen. Minister Stef Blok heeft aangegeven dat de AFM en NVB overeengekomen zijn dat een hypothecair financier bij de berekening van de aan de studielast verbonden maandelijkse financiële lasten uitgaat van 0,75% van de oorspronkelijke lening. Indien er tussentijds aflossingen zijn gedaan of wanneer er sprake is van een omzetting in een gift kan de aanbieder dit eventueel meenemen in de berekening.

Alternatieven van sociale partners

Daarnaast hebben de sociale partners een aantal alternatieven geboden, voor de plannen zoals die nu op tafel liggen. De hoofdrolspelers, waaronder Vereniging Eigen Huis, makelaarsorganisatie NVM en de Rabobank hebben onder andere voorgesteld af te zien van het afromen van de woningcorporaties voor 2 miljard, via de verhuurdersheffing. Daarnaast hebben de partners aangegeven dat Nederland via een aanbesteding meer financiers voor hypotheken binnen zou moeten halen. De partij die de laagste rente biedt mag vervolgens gebruik maken van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), om op die manier het risico af te dekken.

Er is een hoop te doen rondom de veranderingen op de woningmarkt, zoals die vanaf 1 januari 2013 van kracht zullen worden. Met name rond het wel of niet meetellen van studieschulden bestond er een hoop verwarring, maar de sociale partners zijn het daarnaast ook nog lang niet volledig eens met de overige plannen die er tot dusver zijn gepresenteerd. Minister Stef Blok (Wonen) heeft een aantal vragen beantwoord.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste hypotheeknieuws en de laagste hypotheekrentes? Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief.