Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Hypotheekregels bouwrente worden aangepast

Hypotheekregels bouwrente worden aangepast
2 feb 2013

Lacune in de nieuwe hypotheekregels

De Telegraaf heeft onlangs al bericht over onder andere deze lacune in de nieuwe hypotheekregels. Deze zorgt ervoor dat de hypotheekrenteaftrek van nieuwbouwwoningen op de tocht komt te staan, aangezien het niet langer mogelijk is om de bouwrente af te trekken van de belastingen. Op het moment dat er een nieuwbouwwoning wordt aangekocht verstrekt de ontwikkelaar de consument als het ware een lening, op basis van de overeenkomst. Vanaf dat moment dient er door de consument dus rente te worden betaald, tijdens de ontwikkeling van de woning. Het is op dit moment niet mogelijk om de rente daarvoor af te trekken. Binnen de nieuwe hypotheekregels is dat alleen mogelijk zodra er sprake is van een aflossing binnen 30 jaar, waar op dat moment natuurlijk nog geen sprake van kan zijn.

Nieuwe stresstest voor hypotheekregels

Het kabinet geeft toe dat er sprake is van een fout, waardoor het van belang is om die zo snel mogelijk te herstellen. Men wenst de bouwrente voor nieuwbouwwoningen uiteraard nog altijd aftrekbaar te houden, waardoor er volgens Blok snel aan een oplossing zal worden gewerkt. Hij geeft aan de andere kant echter aan dat de nieuwe regels snel opgesteld zijn, waardoor er hier en daar een lacune kan ontstaan. Hij heeft daarom ook aangegeven dat er een nieuwe ‘stresstest’ voor de wet gepland zal worden en dat men er nog een keer met de ‘stofkam’ doorheen zal gaan.

Binnen de huidige wet is de bouwrente voor nieuwbouwwoningen niet aftrekbaar, aangezien er nog geen sprake is van aflossing. Minister Blok (Wonen) heeft aangegeven dit zo snel mogelijk aan te gaan passen. Vragen vanuit de Tweede Kamer moest hij bevestigend beantwoorden, om vervolgens aan te geven dat er inderdaad snel naar een oplossing voor dit probleem dient te worden gezocht.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste hypotheeknieuws en de laagste hypotheekrentes? Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief.