Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Amsterdam wil eigen stadsbank starten

Amsterdam wil eigen stadsbank starten
25 feb 2013

Veel minder woningen verkocht

In 2012 is het aantal verkochte woningen met een kwart gedaald, ten opzichte van de jaren daarvoor. Aan de andere kant neemt het aantal woning dat te koop staat juist enorm toe. Bovendien is men bij de PvdA in Amsterdam van mening dat men de huizen best wel wil kopen, maar dat het op dit moment lastig is om aan een hypotheek te komen. De stagnatie op de woningmarkt zorgt ervoor dat iedereen blijft zitten waar hij of zij zit. Bovendien hebben de woningcorporaties hierdoor te weinig geld tot hun beschikking om nieuwe woningen te bouwen. De vraag naar woningen neemt volgens hen nog altijd toe, waardoor het volgens de PvdA van belang is om zelf actie te ondernemen en op die manier mogelijk een kettingreactie in gang te zetten.

Gunstige voorwaarden

De sociaaldemocraten hebben een pot van €150 miljoen beschikbaar. Het gaat om het Amsterdams Investeringsfonds, dat is ontstaan door de verkoop van de aandelen die men had in het energiebedrijf Nuon. Men wil dat geld inzetten om consumenten hypotheken te verstrekken, tegen gunstige voorwaarden. Groenlinks en VVD zijn echter kritisch op te plannen van de PvdA, waardoor het onzeker is of men het plan er ook daadwerkelijk door zal krijgen. Ook vanuit andere delen van de samenleving lijkt er kritiek te zijn op de wens van de PvdA om meer invloed uit te gaan oefenen op de woningmarkt.

De PvdA in Amsterdam heeft het plan opgevat om zelf hypotheken te gaan verstrekken. Men merkt dat consumenten op dit moment moeilijk aan een hypothecaire krediet komen, waardoor het volgens hen van belang is om als gemeentebestuur in actie te komen. Men wil op die manier proberen de woningmarkt een extra stimulans bieden, zodat deze kan worden vlot getrokken.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste hypotheeknieuws en de laagste hypotheekrentes? Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief.