Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

‘Woningmarkt heeft meer hervormingen nodig'

‘Woningmarkt heeft meer hervormingen nodig'
29 apr 2013

Historische kans

Bas Jacobs, een van de economen die z’n zorgen uit, geeft aan dat de regering op dit moment een historische kans heeft om de woningmarkt te benutten. Volgens de econoom benut de overheid maar een deel van de mogelijkheden. Het is volgens hem opvallend dat de budgettaire opbrengsten voorop lijken te staan, terwijl het zou moeten gaan om het economisch hervormen van de markt, om deze weer op gang te krijgen. Het is daarnaast opvallend dat starters nog altijd erg hard getroffen worden door de huidige aanpassingen, terwijl dat de groep is die een duwtje in de rug nodig heeft. Zij kunnen er op die manier voor zorgen dat de woningmarkt als geheel weer in beweging zal komen, waardoor de hervormingen het gewenste effect kunnen bereiken.

Voorstellen van economen

De economen stellen dat de overheid de hypotheekrenteaftrek af zou moeten bouwen tot 30%, voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De makelaars, woningcorporaties, huizenbezitters en huurders vinden juist dat de hypotheekrenteaftrek volledig mag verdwijnen. Zij eisen daar aan de andere kant een compensatie in de inkomstenbelasting voor terug, waardoor men er netto in ieder geval niet op achteruit gaat. Of het kabinet alsnog zal besluiten verdere hervormingen door te voeren blijft de vraag. Dat neem niet weg dat er behoorlijk wat kritiek bestaat op de huidige plannen, aangezien ze niet zouden zorgen voor de gezonde en stabiele woningmarkt waar het land op hoopt.

Het kabinet heeft aangegeven de woningmarkt te willen hervormen. Het lijkt er echter op dat de huidige plannen onvoldoende tot een stabiele markt voor koop- en huurwoningen zal leiden. Volgens 18 vooraanstaande economen is het van belang dat de overheid meer hervormingen doorvoert, om op die manier tot een stabiele en gezonde sector te kunnen komen.