Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Belastingstelsel zonder hypotheekrenteaftrek mogelijk

Belastingstelsel zonder hypotheekrenteaftrek mogelijk
18 mei 2013

Brede herziening in de toekomst

Het is volgens Halbe Zijlsta niet zijn bedoeling om op de korte termijn dergelijke veranderingen door te voeren. Hij is echter van mening dat het in de toekomst mogelijk moet zijn om het belastingstelsel op een uitgebreide manier aan te passen, waardoor de hypotheekrenteaftrek wellicht volledig kan komen te vervallen. Ook gaf hij aan dat hij niet afwijzend staat ten opzichte van een zogeheten ‘vlaktaks’, waarbij er eenzelfde belastingpercentage gaat gelden voor alle inkomens in Nederland. De PvdA gaf echter direct aan daar niets voor te voelen en vast te willen houden aan het progressieve stelsel zoals we daar ook nu gebruik van maken. Zijlstra wil graag terug naar een zo klein mogelijke overheid en is onder andere daarom van mening dat we de hypotheekrenteaftrek zouden moeten laten verdwijnen zodra dat op een redelijke manier mogelijk is.

Huur- en zorgtoeslagen

Ook de huur- en zorgtoeslagen zouden volgens hem niet moeten blijven bestaan op de manier zoals die er nu zijn. Zijlstra gaf onder andere aan dat de toeslagen fraude in de hand werken en dat het veel beter is om problemen te voorkomen dan deze steeds te verhelpen. Volgens Zijlstra moeten we in Nederland toe naar een heel ander systeem, dat we vanuit de kern op en goede manier opzetten. Hij zou het liefst het volledige stelsel van belastingen en toeslagen aanpakken, om dit op een transparante en meer eenvoudige manier op te bouwen.

Volgens VVD-fractieleider Halbe Zijlstra is het mogelijk het belastingstelsel zo te hervormen dat we de hypotheekrenteaftrek niet meer ‘nodig hebben'. Hij gaf dit aan tijdens het Verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer, waarin men terugblikte op het voorgaande jaar. Hij is van mening dat de hypotheekrenteaftrek niet langer nodig is indien het belastingstelsel flink op de schop gaat.