Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Wantrouwen tegenover financiële dienstverleners in kaart gebracht

Wantrouwen tegenover financiële dienstverleners in kaart gebracht
4 jun 2013

Weinig vertrouwen in banken

Het blijkt dat consumenten weinig vertrouwen hebben in banken en verzekeraars. Ongeveer de helft van de 1200 mensen die deelnamen aan het onderzoek van MarketResponse geeft aan hier wantrouwend tegenover te staan. Bij de pensioenfondsen en de woningcorporaties is het aantal mensen dat er geen vertrouwen in heeft nog veel groter, waardoor zij te maken hebben met een ware crisis. Het is volgens MarketResponse vooral het hoge salaris van de bestuurders dat wantrouwen wekt, al zijn ook de bonussen en de risicovolle producten een bron van ergernis. Consumenten hebben hierdoor maar weinig vertrouwen in deze sector, waartoe ook de hypotheekverstrekkers in de vorm van banken behoren. Het lijkt van belang om het vertrouwen in deze sector te herstellen, om er op die manier voor te zorgen dat de woningmarkt van verschillende kanten een stimulans ontvangt.

Integriteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid

Volgens consumenten staat de kennis en ervaring binnen de financiële branche totaal niet ter discussie, daar is men volledig van overtuigd. De problemen richten zich echter op de integriteit, de eerlijkheid en de betrouwbaarheid van de verschillende ondernemingen. Het valt op dat accountants, advocaten en notarissen er eigenlijk nog heel aardig vanaf komen. Ongeveer twee derde van de ondervraagden heeft hier vertrouwen in, waardoor hier weinig problemen lijken te bestaan. Ook de zorgverzekeraars doen het iets beter dan de woningcorporaties en de banken, aangezien minder dan de helft zijn of haar wantrouwen richting deze organisaties uitspreekt.

Consumenten staan wantrouwend tegenover een aantal financiële dienstverleners, vooral omdat ze hun eerlijkheid en betrouwbaarheid niet altijd vertrouwen. De verschillende beroepsgroepen binnen de financiële sector hebben te maken met grote problemen, aangezien niet meer dan 20% van de Nederlanders vertrouwen heeft in de integriteit van de bestuurders, onafhankelijk van de specifieke groep.