Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Economen voor het ‘uitzieken' van woningmarkt

Economen voor het ‘uitzieken' van woningmarkt
24 aug 2013

Dicht bij herstel

Volgens de economen is het beter om de woningmarkt als het ware uit te laten zieken. Ze stellen in het Financieele Dagblad bovendien dat ze verwachten dat de woningmarkt al dichterbij het herstel is dan we als maatschappij denken. Met name Paul de Vries van de Rabobank is positief. Daarnaast ziet UvA-hoogleraar Roel Beetsma de prijzen de laatste tijd al minder hard dalen. Dit geeft volgens hem aan dat we inmiddels een punt hebben bereikt, waarbij een koopwoning weer betaalbaar wordt voor starters. De prijzen lijken wat dat betreft ver genoeg gedaald te zijn. Of er ook daadwerkelijk weer een stijging van de prijzen aan zit te komen valt te bezien, maar het verdwijnen van harde dalingen zou de markt al veel goed doen.

Recente aankopen een probleem

De economen hebben met name kritiek op de meest recente plannen van het kabinet, om consumenten de mogelijkheid te bieden hun hypotheek af te lossen met behulp van levensverzekeringen. Hierin zit relatief veel opgebouwd vermogen, dat bij kan dragen aan het verminderen van de algehele schuldenlast. Paul de Vries stelt echter dat dit weinig zin heeft, om het vooral de huishoudens zijn die 5 jaar geleden een woning hebben gekocht, die nu in de problemen zitten. Het is deze groep die een woningschuld heeft, maar waar aan de andere kant geen opgebouwd kapitaal in een levensverzekering tegenover staat.

Economen zijn van mening dat het weinig nut heeft om de woningmarkt op dit moment te proberen te ‘reanimeren'. Het zou volgens hen beter werken wanneer de overheid geen pogingen meer doet om op korte termijn maatregelen in te voeren of door te voeren, aangezien deze pas op een wat langere termijn hun effect zullen sorteren. Het is dan al te laat, of niet meer nodig.