Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Buitenland staat niet te trappelen om woningmarkt Nederland

Buitenland staat niet te trappelen om woningmarkt Nederland
9 sep 2013

Hoge leningen in Nederland

Volgens Jeroen Dijsselbloem haken de buitenlandse banken vooral af wanneer ze horen over de relatief hoge leningen die we hier afsluiten om onze eigen woning te financieren. In het buitenland zijn de banken gewend niet meer dan 80 procent van de koopsom te financieren, met heel soms een uitschieter naar 90 procent. Hier in Nederland is het nog altijd heel gebruikelijk om 100 procent van de koopsom te financieren, waardoor het risico voor de hypotheekverstrekker aanmerkelijk groter is. Op het moment dat de waarde van een woning daalt komt deze gemakkelijk ‘onder water’ te staan, zelfs nu veel huiseigenaren verplicht of vrijwillig aflossen.

Marges gestegen

De marges voor de banken zijn de afgelopen tijd gestegen, omdat de hypotheekrente hoog blijft terwijl de kapitaalrente (die zij betalen) aan de andere kant erg laag is. Dit neemt echter niet weg dat buitenlandse banken het nog altijd niet aandurven om de stap naar Nederland te maken. Het lijkt er wat dat betreft op dat de marges hoog zijn, maar dat deze nog niet (te) hoog zijn, iets dat buitenlandse banken direct zou verleiden om in Nederland zaken te komen doen. Pas op het moment dat we in Nederland meer eigen geld mee gaan brengen is de kans groot dat de hypotheekrente kan dalen. Op dat moment zouden immers ook de buitenlandse banken interesse krijgen om hun producten hier aan te bieden.

Al verschillende malen zijn er berichten naar buiten gekomen over buitenlandse banken die actief zouden willen worden op de Nederlandse woningmarkt, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Waarom zetten ze uiteindelijk de stap niet en blijft de hypotheekrente in Nederland relatief hoog? Het lijkt erop dat de relatief hoge leningen niet voldoende verzacht worden door de hogere marges.