Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Stijging van rente remt aanvragen Amerikaanse hypotheken

Stijging van rente remt aanvragen Amerikaanse hypotheken
14 sep 2013

Vraag naar huizen nam af

De daling van het aantal aanvragen lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat de rente er is gestegen. De daling had betrekking op het aantal aanvragen voor hypotheken voor nieuwe woningen, maar daarnaast ook op het aantal aanvragen voor herfinancieringen. Wat dat betreft lijkt er sprake van een algemene trend, die betrekking heeft op de hypotheekrente die er is opgelopen. Het viel op dat vooral de index voor herfinancieringen een enorme daling liet zien. De gemiddelde rente steeg van 4,73% naar 4,8%, een verschil dat een aardige extra kostenpost op kan leveren. De oplopende rente lijkt hiermee het herstel van de woningmarkt te remmen, al is men in de Verenigde Staten al een stuk verder dan wij hier in Nederland zijn.

Helft van Amerikaanse particuliere markt

De MBA heeft onderzoek gedaan onder ongeveer de helft van de hypotheekaanvragen voor de Amerikaanse particuliere markt. Bovendien doet men al sinds 1990 onderzoek en heeft men er de mogelijkheid om terug te kijken op een schat aan ervaring en expertise. Het is de vraag of de Nederlandse markt op korte termijn een vergelijkbare ontwikkeling zal laten zien. Voorlopig staat de rente in Europa nog altijd laag, maar wordt er van de Nederlandse rente gezegd dat deze aan de hoge kant is. Wat dat betreft valt het lastig te voorspellen hoe de hypotheekrente zich zal gaan ontwikkelen.

Het aantal aangevraagde hypotheken in de Verenigde Staten is behoorlijk afgenomen, nu de rente daar is gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van de Mortgage Bankers Association (MBA). Men houdt er een index bij, om na te gaan hoe het aantal aanvragen voor hypotheken zich er ontwikkeld. Er heeft de afgelopen week een opvallende daling van 13,5% plaatsgevonden.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste hypotheeknieuws en de laagste hypotheekrentes? Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief.