Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

Amsterdam en Utrecht willen eigen beleid met betrekking tot de woningmarkt

Amsterdam en Utrecht willen eigen beleid met betrekking tot de woningmarkt
1 mrt 2014

Flexibele huurcontracten en huren

De gemeenten hebben bijvoorbeeld plannen met flexibele huurcontracten en flexibele huren, onder andere om de doorstroming beter op gang te krijgen. Dit moet ervoor zorgen dat er voldoende voordelige woningen beschikbaar zijn, er sprake kan zijn van een uitstroom richting koopwoningen en mensen tijdens hun leven gebruik maken van de woning die bij ze past. Ze vragen bijvoorbeeld om een proef met huurcontracten die maximaal 5 jaar geldig zullen zijn, om ze daarna nog eenmalig met 5 jaar te verlengen. Eerder al gaven steden in Europa, waaronder Amsterdam, aan dat ze geen bemoeienis meer wensen vanuit de Europese Commissie. Wat dat betreft lijkt het erop dat een uniforme aanpak niet langer tot een goede uitvoering leidt.

Woonlasten voor huurders

Het zijn vooral de woonlasten voor de huurders die de gemeenten aan willen pakken. Zij geven in een brief aan de minister aan dat het hen nu ontbreekt aan een instrument om hier vat op te krijgen. Hierdoor maakt een groep gebruik van de goedkoopste woningen, die daar niet direct de behoefte aan heeft. Dat maakt het voor anderen lastig om een betaalbare woning te vinden en zit bovendien de doorstroming aan de bovenkant in de weg. Wat dat betreft kan uiteindelijk ook de woningmarkt voor koopwoningen profijt hebben bij een dergelijk plan, gezien de doorstroming die er binnen het geheel zal gaan ontstaan.

De gemeenten Amsterdam en Utrecht hebben aangegeven graag zelf plannen te ontwikkelen met het oog op de woningmarkt. Zij stellen dat hun gemeenten uniek zijn ten opzichte van de rest van Nederland, vooral met het oog op de woningmarkt. Het is volgens hem van belang om met name de huursector op een unieke wijze aan te pakken.