Beoordeel deze pagina
?/10 (0)
Bedankt voor uw beoordeling

VEH vraagt om meer inzicht in kosten hypotheek

VEH vraagt om meer inzicht in kosten hypotheek
16 sep 2014

Meer inzicht is noodzakelijk

De AFM plaatste een brief op de eigen website, waaruit blijkt dat de Vereniging Eigen Huis (VEH) aan de bel trekt. Volgens de AFM spreekt de VEH van een penibele situatie, die om een vlotte aanpak vraagt. De AFM roept de hypotheekverstrekkers nu dan ook alvast op om zo duidelijk mogelijk te zijn naar klanten. Met name de kosten tijdens de looptijd van een hypotheek lijken niet altijd duidelijk gecommuniceerd te worden, waardoor hier nog veel te winnen valt. De VEH stuurde de AFM hierover een brandbrief, op basis van een eigen onderzoek. Volgens de VEH zijn veel adviseurs terughoudend en onduidelijk, wanneer het gaat om de advieskosten tijdens de looptijd van de hypotheek. Klanten zouden op die manier geen optimale keuze kunnen maken.

Brandbrief van de Vereniging Eigen Huis

De VEH pleit bij de AFM voor een aanvulling op het dienstverleningsdocument, waar nu vooral de kosten op voorhand uit blijken. Het moet op die manier beter duidelijk worden wat de nazorg betreft en welke kosten daar aan verbonden zijn. De AFM heeft aangegeven in gesprek te willen gaan, maar het document niet zomaar aan te willen passen. De AFM geeft aan dat het document pas een jaar oud is, waardoor we eerst meer tijd zullen moeten nemen om dit te evalueren en eventueel aan te passen. Bovendien moeten zowel de consumenten als de financieel dienstverleners de kans krijgen om aan dit document te wennen, voordat er wijzigingen plaatsvinden.

Hypotheekverstrekkers zullen binnenkort wellicht meer inzicht moeten bieden in de kosten van hun dienstverlening, tijdens de looptijd van een hypotheek. De Vereniging Eigen Huis gaat hierover in gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de autoriteit die de mogelijkheid heeft om de hypotheekverstrekkers hierop aan te spreken en veranderingen te eisen.