Beoordeel deze pagina
8/10 (1)
Bedankt voor uw beoordeling

Hoe bezwaar maken tegen de WOZ-waarde werkt: een uitleg

Hoe bezwaar maken tegen de WOZ-waarde werkt: een uitleg
21 nov 2018

De WOZ-waarde van het huis is een inschatting van de waarde door de gemeente. Die waarde vormt de grondslag voor diverse belastingen, waaronder de onroerendzaakbelasting (OZB). Huiseigenaren die het niet eens zijn met de vastgestelde waarde kunnen bezwaar maken. En niet zonder kans van slagen, in diverse gevallen wordt de waarde met duizenden euro’s of meer bijgesteld en vallen belastingen lager uit.

Over de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt de waarde van een huis op basis van een taxatie. Een taxateur beoordeelt gegevens over de grond en het bouwobject, net als de waarde van vergelijkbare panden die rond de peildatum zijn verkocht. Een computermodel berekent vervolgens de WOZ-waarde voor ieder huis.

Huiseigenaren kunnen een taxatieverslag opvragen bij de gemeente. Daarnaast is het mogelijk om het verslag naast de gegevens van het Kadaster te leggen, om na te gaan of alles klopt. Tegen een hoge WOZ-waarde is het mogelijk om bezwaar te maken.

Tip: soms is een hoge waarde juist handig. Huizenkopers die geen NHG-hypotheek hebben betalen rente op basis van hun schuld-waardeverhouding. Als de verhouding tussen de schuld (die afneemt dankzij aflossingen) en de WOZ-waarde (die kan oplopen door verhogingen door de gemeente) verbetert kan dat een lagere rente betekenen. In dat geval dalen de maandlasten.

Bezwaar maken: zo werkt het

Niet tevreden met de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente? Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in 2019 is heel eenvoudig. Dit kan door een brief te sturen aan de gemeente. Hierin moet staan om welke woning het gaat en waarom u het niet eens bent met de waarde. Doe dat binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking. Als de gemeente de lagere waarde betwist is het mogelijk om een taxateur in te schakelen. Die kosten worden vergoed vanuit de proceskostenvergoeding als blijkt dat de WOZ-waarde inderdaad te hoog werd ingeschat.