Beoordeel deze pagina
9/10 (1)
Bedankt voor uw beoordeling

Nood aan vernieuwing pensioenstelsel

Nood aan vernieuwing pensioenstelsel
5 feb 2019

Zoals u al wel weet, wordt er al even overlegd over het vernieuwen van het pensioenstelsel. Het overleg met de vakbonden en werkgevers stopen vorige jaar. Het kabinet wil zelf verder doorgaan met deze vernieuwing. Maar hoe doen ze dit dan?

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken wil een verandering doorvoeren door een wetsvoorstel in te dienen waarin staat dat mensen hun pensioen moeten opnemen om bijvoorbeeld de hypotheekschuld te kunnen aflossen. Op deze manier worden de woonlasten tijdens het pensioen van deze mensen ook lager. Dit voorstel staat in de Kamerbrief over de pensioenvernieuwing die deze minister gisteren uit de doeken deed.

Extra bescherming voor deze mensen door een maximum in te stellen

De minister wil deze mensen dan extra kunnen beschermen. Een van de punten is door te zorgen voor meer keuzemogelijkheden. De minister wil dat er onderzocht wordt of het mogelijk is om een deel van het pensioenvermogen op te nemen wanneer deze persoon met pensioen gaat. Toch betekent dit niet dat deze mensen alles zomaar mogen opnemen. Om te vermijden dat deze mensen financiële moeilijkheden zouden krijgen, wordt er een grens opgelegd van maximaal 10 procent.

De minister zal binnenkort een brief schrijven met de krachtlijnen van dit plan. De bedoeling is om dit wetsvoorstel te kunnen bezorgen tegen het vierde kwartaal van dit jaar.

Maar wanneer met pensioen gaan en wat is de levensverwachting van mensen vandaag de dag

Sinds vorig jaar kwam naar voren dat er behoefte is aan meer keuzevrijheid bij een pensioenuitkering en dat het ook kon. Dit kwam naar voren vorig jaar door het Centraal Planbureau. Daarbij moest wel in rekening gebracht worden dat mensen vaak vroeger meer pensioen willen opnemen dan eigenlijk verstandig is.

AOW en levensverwachting van mensen vandaag de dag

Zoals eerder al vermeld wilt de minister van Sociale zaken Koolmees ook verder onderzoeken of de huidige AOW-leeftijd en de levensverwachting wel goed op elkaar zijn afgestemd of dat deze toch anders moeten.

Momenteel wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting van vandaag. Dus dit betekent concreet: elk jaar dat we langer leven, moeten we ook een jaar langer werken voor we met pensioen kunnen gaan. Toch is dit niet voor iedereen zo evident, vooral niet voor mensen met een zwaar beroep. Vooral de vakbonden komen hiertegen in verzet. Daarom laat minister Koolmees dit nu verder uitzoeken om verder overleg met de vakbonden mogelijk te kunnen maken.