Beoordeel deze pagina
9/10 (1)
Bedankt voor uw beoordeling

Invloed strengere Airbnb-regels bij aanvraag van hypotheek

Invloed strengere Airbnb-regels bij aanvraag van hypotheek
11 mrt 2019

Gehoopt en verwacht was dat de toename van Airbnb woningen in Amsterdam uiteindelijk zou stabiliseren, dit blijkt momenteel nog steeds niet het geval. De regels worden grootschalig overtreden waardoor de hoofdstad nog meer dan voorheen wordt overspoeld door toeristen.

Ongeveer 20.000 woningen in Amsterdam worden aangeboden voor vakantieverhuur, een stijging van 8,5% ten opzichte van het jaar ervoor. De gemeente heeft met extra en strengere regels de drukte en overlast juist willen beperken, maar is hier dus niet in geslaagd.

Strengere regels voor Airbnb

Een voorbeeld van een vorig jaar aangescherpte regel is dat de vakantieverhuur van een woning toegestaan is voor maximaal 60 dagen per jaar. Nadat de handhaving de afgelopen jaren flink is opgevoerd, werd dit termijn nauwelijks overschreden. Ook mogen de woningen aan niet meer dan 4 personen tegelijk verhuurd worden, helaas wordt deze regels nog veelvuldig aan de laars gelapt en lijkt het eenvoudig te zijn met grote groepen woningen te huren. Vanaf 2019 is het maximaal aantal dagen om woningen beschikbaar te stellen voor vakantieverhuur gehalveerd naar 30 dagen.

De invloed van deze nieuwe regel op een hypotheekaanvraag

Het halveren van het maximale aantal dagen dat de woning verhuurd mag worden heeft een invloed op de inkomsten van Amsterdamse huizenbezitters en is dus door te voeren naar de aanvraag van een hypotheek. Dit heeft uiteindelijk ook weer effect op de Amsterdamse huizenprijzen, de druk hierop kan hierdoor flink verlicht worden. Eind februari 2019 hebben economen van de ING een verband gelegd tussen maandelijkse inkomsten voor de verhuurder door Airbnb en een eventuele extra hypotheek die daardoor opgehoest zou kunnen worden. Doordat hypotheekaanvragers voorheen meer geld konden lenen, werden de huizenprijzen logischerwijs tevens opgedreven. Berekening van de ING tonen aan dat bij een maximale vakantieverhuur van 60 dagen hiervan jaarlijkse inkomen gemiddeld 4.264 euro en maandelijks 355 euro zijn. Deze extra inkomsten dekken de netto maandlasten van een extra hypotheek tot 101.500 euro. Een flink bedrag dus! Met de nieuwe regel van een maximale vakantieverhuur van 30 dagen levert dit verhuurders jaarlijks 2.582 euro en maandelijks 215 euro extra op, en betekent een dekking van 61.500 euro netto op een extra hypotheek. Dit scheelt maar liefst 40.000 euro! Voor huizenbezitters in andere grote steden, bijvoorbeeld Rotterdam, is dit bedrag lager maar komt het toch nog uit op ongeveer 18.000 euro minder op een extra hypotheek. In Rotterdam en tevens bijvoorbeeld Utrecht is de verscherping op de Airbnb regels echter nog niet van toepassing, hier is het maximaal aantal dagen nog steeds 60.