Beoordeel deze pagina
9,5/10 (2)
Bedankt voor uw beoordeling

Hogere WOZ-waarde zorgt voor lagere rente

Hogere WOZ-waarde zorgt voor lagere rente
3 apr 2019

De WOZ-waarde voor woningen is weer verhoogd. Dit zorgt voor een verhoogde OZB-aanslag, wat niet erg positief is. Aan de andere kant kan het verhogen van de waarde van de eigen woning ook een positief punt zijn. Het kan namelijk een gunstige invloed op de hypotheeklasten hebben. Dit komt omdat banken bereid zijn meer risico te nemen als uw huis een hogere waarde heeft. Dan hoeft u over het algemeen minder rente te betalen.

Stel dat u uw woning voor 180.000 euro gekocht heeft. Voor de aankoop heeft u 100% van de kosten laten dekken, dus de volledige 180.000 euro. Dan moet u de volledige basisbelasting betalen. Na taxatie blijkt echter dat uw woning 250.000 euro waard is. U hoeft dan ineens nog maar 80% van de basisbelasting te betalen. Dit scheelt dus een stuk voor uw maandlasten.

Hoeveel voordeel u krijgt hangt af van de voorwaarden die aan de hypotheek gekoppelt zijn. Ook hangt het van de bank af, waarbij u de lening afgesloten heeft. Zo doen sommige banken het automatisch, andere alleen op verzoek en weer andere alleen op de vastgelegde datum van renteherziening.

Rentemiddeling zorgt voor lagere lasten.

Al enige tijd is de hypotheekrente erg laag. Niet alle mensen hebben hier profijt van, door voorvallen uit het verleden. Zo is misschien vroeger een hypotheek afgesloten, waar een hoge rente met lange rentevaste periode bij zit. Natuurlijk kan u hier onderuit komen, maar meestal krijg je dan een forse boete. Het bedrag van de boete hangt af van de resterende looptijd van de lening.

Het is soms wel leuk om even te gaan rekenen. Hoeveel voordeel u kan behalen hangt af van de looptijd van de huidige rentevaste periode en het renteverschil tussen de huidige rente en uw rentevaste percentage. Als dit verschil groot is, kan het naast voordeel ook zekerheid geven om nieuwe afspraken te maken binnen de huidige hypotheek.

U moet echter wel rekening houden met de boete. Soms is dit bedrag erg hoog. Dan zijn er natuurlijk wel oplossingen mogelijk. Er zijn genoeg instanties die de boete voor u betalen als u de hypotheek oversluit. Ook bestaat er rentemiddeling. Dan wordt het nieuwe rentepercentage berekend aan de hand van het rentepercentage in de voorwaarden en de huidige hypotheek. Loopt in uw oude overeenkomst een rentepercentage van 5 procent nog acht jaar en is het mogelijk nieuwe renteafspraken te maken voor 4 procent gedurende twaalf jaar, dan is de nieuwe gewogen rente 8 x (5,0 – 4,0) + (12 x 4) gedeeld door 12 = 4,67 procent. Dat is niet het enige, want dan zouden banken dit nooit doen. Er komt hier nog wel een boete overheen en vaste opslag voor de rentemiddeling. De uitkomst van dit rekenen bepaalt uiteindelijk of het het waard is om de rentemiddeling aan te gaan.

Aflossingsvrij heeft ook risico`s

Lange tijd waren aflossingsvrije hypotheken de populairste vorm van hypotheken. Veel mensen hebben vandaag de dag nog zo`n hypotheek. Deze hypotheken moeten meestal rond de pensioendatum afgelost worden. Als de hypotheek niet op tijd afgelost kan worden, kan gekeken worden of de aflossingsdatum herzien kan worden. Als het echter binnen 10 jaar van de pensioenleeftijd is, kan het zijn dat u het toch uit eigen middelen moeten betalen, ook al kost het uw woning.

Als je een aflossingsvrije hypotheek hebt, kan deze ook aflossingsvrij verlengt worden. Hier zitten echter wel een aantal voorwaarden aan. Zo kan dit alleen als u al minstens 50% van de waarde van de woning afgelost hebt. Soms is het helemaal niet verstandig om uw lening helemaal af te lossen. Dan heeft u niet meer het voordeel van belastingaftrek. Dat is dat u de rente van uw hypotheek van de inkomstenbelastingen af kan halen. Ook zit al uw geld dan in uw woning en heeft u dus geen geld meer over om deze woning aan te passen.