Dijsselbloem wil alternatief voor term ‘boeterente’

03 mei

De term ‘boeterente’ zou volgens minister Dijsselbloem moeten verdwijnen. Hij voelt zelf meer iets voor een term als ‘vergoedingsrente’. De huidige term zou misleidend zijn, het is immers een vergoeding voor de banken om de rente open te breken. Banken hebben voor een langere tijd financieringen op de kapitaalmarkt aangetrokken en vragen daarom een vergoeding.

 

Hoogte van de boeterente

De hoogte van die boeterente of vergoedingsrente hangt af van verschillende factoren. Het gaat bijvoorbeeld om de resterende looptijd van de rentevaste periode en het verschil tussen de oude en nieuwe hypotheekrente. Ook de hoogte van het hypotheekbedrag is van invloed, waardoor er een complexe berekening aan ten grondslag ligt. Dijsselbloem vindt het vooral van belang dat de boeterente op een transparante wijze wordt berekend. Dat zou sterk in het belang zijn van klanten die hun contract open wensen te breken. De huidige term boeterente laat het klinken alsof klanten voor straf een boete dienen te betalen. Dat is volgens de minister niet het geval, waardoor hij er een voorstander van is om een nieuwe term te introduceren die de lading beter dekt.

 

Europese hypotheekrichtlijn

Er is bovendien een nieuwe Europese hypotheekrichtlijn ingevoerd. Deze stelt dat de boeterente nooit hoger mag zijn dan het financiële nadeel dat de bank lijdt. Dat lijkt voor de hand liggend, maar zorgt voor een belangrijke mate van transparantie. Dijsselbloem moet met de waakhond AFM nog bepalen wat precies een financieel nadeel voor de bank is. Zodra dit duidelijk wordt zal er ook meer duidelijkheid ontstaan omtrent de vergoeding die klanten dienen te betalen aan de bank waar zij klant zijn. Wat dat betreft is er opnieuw sprake van ontwikkelingen op de woningmarkt, om die verder te kunnen hervormen en gezond te maken.