Hogere hypotheken ondanks studieschulden leiden tot kamervragen

23 feb

Onlangs werd bekend dat studenten hun studieschuld niet altijd opgeven wanneer zij een hypotheek aanvragen. Staatssecretaris kreeg verschillende kamervragen over dit onderwerp, die ze recent beantwoordde. Zij wijst onder andere op de informatieplicht van aanvragers, maar geeft tevens aan dat studieleningen minder zwaar meewegen dan commerciƫle leningen.

 

Meer sociale voorwaarden bij studielening

Een consumptief krediet wordt in de hypotheekberekening meegenomen op basis van 2% van de hoofdsom als maandlast, dat ligt met 0,75% een stuk lager bij studieleningen. Studieleningen onder de voorwaarden van het studievoorschot worden zelfs meegenomen op basis van 0,45%, omdat de voorwaarden een stuk socialer zijn. Het betekent onder andere dat ex-studenten hun studielening mogen terugbetalen op basis van hun inkomen. Verdienen zij te weinig om de schuld goed terug te kunnen betalen? Dan mogen zij daar langer over doen of wordt (een deel van) de schuld zelfs kwijtgescholden. Banken hoeven de studieleningen daarom niet mee te nemen op de wijze zoals zij dat doen met commerciële leningen. Aan de andere kant wijst de staatssecretaris erop dat ex-studenten wel degelijk de informatieplicht hebben om aan te geven dat zij nog een studieschuld hebben openstaan.

 

Overzicht van DUO

Banken hebben een zorgplicht, zij zijn daardoor verplicht om bestaande schulden mee te nemen in de berekening van de maximale maandlasten. Op dit moment hebben banken slechts toegang tot de gegevens die het Bureau Krediet Registratie verzamelt. Hiertoe behoren de studieschulden niet, het is slechts DUO die daar een overzicht van heeft. Om die reden hebben ex-studenten de mogelijkheid om hun studieschuld te verzwijgen, ook al hebben ze de informatieplicht om de bank daar wel van op de hoogte te brengen. Het is op dit moment niet duidelijk of er verandering zal komen in deze situatie en banken op termijn ook studieschulden in kunnen zien.