Hypotheekberekening voor 55+’ers niet altijd even betrouwbaar

27 jul

De Vereniging Eigen Huis onderzocht 34 online tools voor het berekenen van de hypotheekmogelijkheden. Die geven in de meeste gevallen snel een goed beeld van de kansen bij de verschillende hypotheekverstrekkers. Met name voor 55+’ers blijken die tools helaas niet zo betrouwbaar. Maar liefst 20 van de 34 gaven een verkeerd antwoord.

 

Mogelijkheden vanaf het pensioen

Daarnaast gaven 6 van de tools helemaal geen resultaat, waardoor het voor die groep lastig blijkt om een berekening te maken van de hypotheekmogelijkheden. Dat lijkt er vooral mee te maken te hebben dat deze groep binnen de looptijd met pensioen zal gaan. Er veranderen dan veel dingen, zowel met betrekking tot het inkomen als de uitgaven. Ook de fiscale situatie wordt in de meeste gevallen anders. Dat heeft invloed op de mogelijkheden om de hypotheeklasten te voldoen. Een dergelijke complexe situatie lijkt iets te hoog gegrepen voor veel van de tools. Starters hebben daar over het algemeen geen last van, maar de oudere doelgroep lijkt er beter aan te doen om ook voor de eerste berekening naar een adviseur te gaan.

 

Advies door een hypotheekadviseur

Met name die groep lijkt er verstandig aan te doen om advies in te winnen bij een hypotheekadviseur. Hij of zij kan goed rekening houden met de huidige situatie en de veranderingen die eraan zitten te komen. Alleen al door even in gesprek te gaan met deze mensen wordt er veel beter duidelijk hoe de vork in de steel zit en hoe de situatie er de komende tijd uit zal gaan zien. Op basis daarvan ontstaat er een beter beeld van de hypotheekberekening. Dan weten ook 55+’ers goed waar ze aan toe zijn op het moment dat ze nog een (nieuwe) hypotheek willen aanvragen.