Kansen op arbeidsmarkt tellen voor proef hypotheek voor ZZP’ers

12 sep

De kansen op de hypotheekmarkt zijn voor ZZP’ers en anderen met een flexibel contract over het algemeen niet zo groot. Obvion en Florius willen daar iets aan gaan doen, zij starten een proef waarbij ze niet zomaar meer kijken naar de jaarcijfers over de afgelopen jaren. Het zijn in plaats daarvan de kansen op de arbeidsmarkt die leidend worden.

 

Obvion en Florius starten proef

Obvion en Florius werken samen met de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek, twee bemiddelaars die klanten op de hoogte moeten gaan brengen van de nieuwe mogelijkheden. In eerste instantie gaat het om een proef die loopt tot 1 januari. Flexwerkers en ZZP’ers die de afgelopen 3 jaar niet onafgebroken gewerkt hebben komen in de meeste gevallen nu niet in aanmerking voor een hypotheek. De hypotheekverstrekkers gaan niet langer uit van het verleden, maar beoordelen nu het risico dat de flexwerker binnen 5 jaar werkloos zal raken. Blijkt dat risico klein te zijn? Dan is het toch mogelijk om een hypotheek af te sluiten, ondanks het ontbreken van 3 (volledige) jaren met jaarcijfers.

 

ZZP’ers en mensen met een flexibel contract

Dat betekent dat bijvoorbeeld een zelfstandige die een half jaar heeft gewerkt en daarvoor een half jaar is gaan backpacken bij goede vooruitzichten nu kans maakt op een hypotheek, iets wat bij andere banken op dit moment niet het geval is. Iemand met een dergelijk profiel zou in het nieuwe model toch kans kunnen maken op een hypotheek, indien er met het oog op de toekomst voldoende potentie bestaat. Toch willen de banken benadrukken dat niet iedere ZZP’er op deze manier zomaar een hypotheek kan afsluiten. Het is uiteraard van belang dat de financiële vooruitzichten goed zijn, om de hypotheek nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen.