Meer verhuizingen hebben effect op reële economie

15 jun

Het aantal verhuizingen neemt de laatste tijd weer toe, net als de algemene bestedingen. Dat lijkt vooral te maken te hebben met het vertrouwen dat veel mensen terug hebben weten te winnen in zowel de economie als de woningmarkt. Zij zijn weer wat positiever over de woningmarkt in Nederland, waardoor met name verhuizers meer aanvragen krijgen.

 

Koeriersbedrijven en verhuizers

De koeriers profiteren van het feit dat we bijvoorbeeld online weer meer aankopen doen, nu we weer wat meer te besteden hebben. Het zijn de verhuizers die van de grootste opleving kunnen profiteren. Steeds meer mensen slagen erin hun woning te verkopen en besluiten daarom te verhuizen. De afgelopen jaren vonden er weinig verhuizingen plaats, waardoor het voor veel verhuizers van belang was dat er op korte termijn meer werk bij zou komen. Dat lijkt nu het geval te zijn en de woningmarkt zal zich bovendien waarschijnlijk nog verder in de positieve richting ontwikkelen. We hebben in Nederland nog altijd een positieve verwachting over de woningmarkt, ondanks dat het aantal verkopen en de prijzen de laatste tijd alweer zijn opgelopen.

 

Positief over de woningmarkt

De positiviteit met betrekking tot de woningmarkt lijkt ervoor te zorgen dat de verhuizers het weer een stuk drukker krijgen. In meer brede zin is er sprake van een ontwikkeling die ervoor zorgt dat de woningmarkt als geheel uit het dal kan kruipen. Het aantal woningen dat onder water staat neemt weer af, nu de waarde van de woning weer boven de hoogte van de hypotheekschuld uit begint te komen. Op die manier kan het effect zichzelf versterken, er komen meer mensen bij die positief kijken naar de woningmarkt. Uiteindelijk zullen daardoor de prijzen weer verder oplopen en worden er meer woningbezitters positief, waardoor de verhuizers wat dat betreft een goede tijd tegemoet lijken te gaan.