Nationale Hypotheek Garantie keerde vorig jaar vaker uit

20 jan

In 2013 hebben 4.522 huishoudens gebruik gemaakt van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), nadat ze hun woning met verlies verkochten. Het ging gemiddeld om een verlies van bijna €39.000, waardoor de kosten voor NHG zijn verhoogd en de regels zijn aangescherpt. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat de NHG de stijging van het aantal restschulden aan had zien komen, op basis van de dalende prijzen.

 

Restschuld bij gedwongen verkoop

De NHG biedt kopers de zekerheid dat ze een tegemoetkoming kunnen verwachten, op het moment dat ze na een gedwongen verkoop te maken krijgen met een restschuld. Het was tot vorig jaar mogelijk om bij hypotheken tot maximaal €290.000 een dergelijke garantie af te sluiten. Kopers betalen dan een eenmalige premie, in ruil voor de dekking bij financiële problemen. De premie bedroeg altijd 0,85% van de koopsom, maar is sinds 1 januari verhoogd naar 1% van de koopsom. Bovendien is het tegenwoordig mogelijk om hier gebruik van te maken bij hypotheken tot maximaal €265.000. Het afgelopen jaar werd er bij 90% van de hypotheken tot €290.000 gebruik gemaakt van de regeling, wat de populariteit goed aangeeft.

 

Scheiding of werkloosheid

In verreweg de meeste gevallen was het einde van een relatie de reden van een gedwongen verkoop met verlies (65%). Daarnaast zorgde ook werkloosheid er in een aantal van de gevallen (17%) voor dat er een verkoop plaats diende te vinden. Een gedwongen verkoop leidt vaker tot een relatief lage verkoopprijs, maar na de gedaalde woningprijzen zette dit veel hypotheken onder water. Dat betekent dat er een restschuld achterblijft na het aflossen van de opbrengst op de hypotheek, iets waarbij de NHG kan zorgen voor de rest van de aflossing van de schuld.