Nieuwe stap in gelijke behandeling ZZP’ers en werknemers

07 nov

ZZP’ers hebben het traditioneel lastig op de woningmarkt. Ze kunnen pas na 3 jaar jaarcijfers een hypotheek krijgen op basis van hun volledige inkomen. De laatste jaren zijn er meer mogelijkheden bijgekomen, maar het niveau van werknemers hebben ze nog niet. Daar lijkt verandering in te komen, deze keer dankzij een intermediair die geen onderscheid meer maakt.

 

Geen verschil meer in behandeling hypotheken

Volgens die intermediair is het belangrijk om ZZP’ers en werknemers op dezelfde manier te behandelen. Door ze beiden dezelfde hypotheekmogelijkheden te bieden, op basis van een gelijk inkomen. Het maakt daar nu niet meer uit of het inkomen verdiend wordt als ZZP’er door middel van winst of als werknemer in de vorm van loon. Door daar geen onderscheid meer in te maken moeten zelfstandigen gemakkelijker een hypotheek kunnen afsluiten. Het is een beweging die al langer gaande is. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat iedereen die een hypotheek wil aanvragen daarvoor dezelfde behandeling krijgt.

 

Opslag op de rente voor ZZP’ers

Een klein verschil is er nog wel, want ZZP’ers betalen een opslag bovenop de reguliere rente. Het risico voor de geldverstrekker is wat groter, waardoor daar een compensatie tegenover dient te staan. Die is er in de vorm van een renteopslag. Het betekent in de praktijk dat ZZP’ers hogere lasten betalen of op basis van hun inkomen minder kunnen lenen. Door de hogere rente die zij betalen. Het lijkt wat dat betreft een stap in de goede richting, maar is nog geen definitieve oplossing. Wellicht dat het nog een paar jaar duurt voordat er geen verschillen meer zijn in de hypotheekmogelijkheden voor de beide groepen.