’Overheid zou meer moeten sturen op de woningmarkt’

10 jun

De overheid zou er met harde financiƫle prikkels voor moeten zorgen dat de woningmarkt zich verder herstelt. Dat stelt voormalig Tweede Kamerlid Ed Groot. Hij is van mening dat de wachtlijsten op de huurmarkt, de tegen elkaar opbiedende kopers en de starters die veel moeite hebben om een woning te kopen meer sturing van de overheid nodig hebben.

 

Aanbod niet goed

Volgens Groot ligt de kern van het probleem bij het aanbod aan woningen. Er is volgens hem veel behoefte aan middeldure huurwoningen in de stedelijke gebieden en betaalbare koopwoningen. De beide onderdelen van de woningmarkt komen maar moeilijk op gang. Dit ligt er volgens hem vooral aan dat de overheid te weinig aanstuurt. Door ‘harde plancapaciteit’ in te voeren en bepaalde bouwlocaties beter onder de aandacht te brengen moet het mogelijk zijn om ook die onderdelen van de woningmarkt in beweging krijgen. Op dit moment zijn gemeenten terughoudend, omdat ze zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk te verdienen aan de beschikbare grond. Daardoor zijn het vooral dure koop- en huurwoningen die er worden gebouwd, terwijl dat de ontwikkeling van de markt niet bepaald op de juiste manier verder helpt.

 

Oplossingen niet sterk genoeg

De huidige oplossingen die de overheid biedt zijn volgens Groot niet sterk genoeg. Hij doelt dan bijvoorbeeld op de beperkingen van de hypotheekrenteaftrek en de verkoop van sociale huurwoningen. De maatregelen leveren geen nieuwe woningen op, waardoor de starters en huurders daar in de praktijk weinig aan hebben. Bovendien valt het van gemeenten niet te verwachten dat ze vrijwillig projecten toelaten die minder opleveren op de grond die zij beschikbaar hebben. De overheid zou daarom veel duidelijker moeten sturen en andere financiële prikkels moeten geven om de woningmarkt ingrijpender aan te pakken en in z’n voordeel te veranderen.