Ruimere hypotheek mogelijk in 2017

01 nov

De stijging van het inkomen en positieve koopkrachtontwikkelingen zorgen ervoor dat consumenten in 2017 waarschijnlijk meer hypotheek kunnen krijgen dan nu het geval is. Bovendien gaat het tweede inkomen zwaarder meetellen, waardoor tweeverdieners meer kunnen gaan lenen.

 

Meer lenen voor energiezuinige woningen

Indien consumenten kiezen voor een zeer energiezuinige woning is er zelfs nog meer mogelijk. De energiekosten zullen dan een stuk lager uitvallen, waardoor er binnen de normen van het Nibud ruimte is om een hogere hypotheek af te sluiten. Het leidt er in de praktijk toe dat het bij een zeer energiezuinige woning mogelijk is om een hogere hypotheek aan te gaan en daarmee een duurzame woning aan te kopen. De leennormen voor deze specifieke woningen worden aangepast aan de energieprijzen, zodat er een meer stabiele ontwikkeling binnen de markt zal ontstaan.

 

Maatwerk mogelijk bij hypotheken

Bovendien heeft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de banken de mogelijkheid hebben om maatwerk toe te passen, mits ze de keuzes goed onderbouwen. Het is op die manier mogelijk om hypotheken te verstrekken buiten de reguliere normen om. De ruimte voor uitzonderingen is onder andere interessant voor flexwerkers en ZZP-ers. Zij krijgen hierdoor meer mogelijkheden om een hypotheek aan te gaan en daarmee een eigen woning aan te kopen, bijvoorbeeld wanneer ze nog niet beschikken over 3 jaar aan jaarcijfers.