Steeds meer mensen tussen wal en ‘t schip op woningmarkt

04 aug

Een groot deel van de starters valt tussen wal en ‘t schip op de woningmarkt. Ze verdienen teveel voor een sociale huurwoning, maar aan de andere kant niet voldoende om een koopwoning te bemachtigen. Dit leidt ertoe dat ze dienen te huren in de vrije sector. Huren van €1.100 per maand zijn eerder regel dan uitzonderingen, waardoor deze groep hoge woonlasten heeft.

 

Inkomen vaak nog beperkt

Het inkomen van de starters is vaak pas sinds kort gestegen. Met name wanneer starters een eigen onderneming beginnen kijkt de bank naar de afgelopen drie jaren. In die gevallen is er een beperkt gemiddeld inkomen beschikbaar, op basis waarvan het nog niet mogelijk is om een eigen woning te kopen. Veel van de starters slagen er zelfs samen niet in om voldoende inkomen te verdienen om daar een eigen woning van te kunnen financieren. Aan de andere kant verdienen ze op dit moment teveel om nog voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Daarvoor kijkt men immers naar het inkomen op dit moment, niet naar het inkomen over de afgelopen 3 jaren zoals dat bij een hypotheekaanvraag het geval is.

 

Geld weggooien op de vrije markt voor huurwoningen

Dit heeft tot gevolg dat starters in veel gevallen verplicht zijn te huren binnen de vrije sector. Zelf geven velen van hen aan daar ‘geld weg te gooien’. Ze betalen meer dan €1.000 per maand om een woning te kunnen huren, terwijl de maandlasten voor een vergelijkbare koopwoning bijvoorbeeld zo’n €600 tot €700 waren geweest. Zodra zij de mogelijkheid hebben om te gaan kopen zullen ze dat doen. De hoge huren maken het echter lastig om snel te sparen, waardoor ze zichzelf in de weg zitten met betrekking tot de aanschaf van een eigen woning.