Sterfte levert meer woningen op dan nieuwbouw

15 jun

De woningmarkt is weer behoorlijk op dreef en dat lijkt voor problemen te zorgen. Met name starters zoeken een eigen woning, die ze lang niet altijd kunnen vinden. Dat lijkt met een aantal verschillende zaken te maken te hebben. Sterfte zorgt bijvoorbeeld voor mee nieuwe woningen dan nieuwbouw en veel ouderen blijven juist lang in hun huis wonen.

 

Veel ouderen kunnen blijven wonen

Veel ouderen blijven langer in hun woning wonen dan op voorhand werd gedacht. Met een paar kleine aanpassingen blijkt het vaak goed mogelijk om te blijven wonen. Dat is prettig voor die ouderen, maar betekent aan de andere kant ook dat die woningen niet beschikbaar komen. Daardoor is er minder sprake van doorstroming, waar uiteindelijk de starters het meeste last van hebben. Het leidt er immers toe dat de gezinnen die zouden moeten doorstromen die kans niet krijgen, waardoor zij op hun beurt de huizen voor starters bezet houden. Het resultaat is een woningmarkt die op slot lijkt te raken. Deze keer niet vanwege een gebrek aan vertrouwen in de markt, maar vanwege een gebrek aan nieuwe woningen om het geheel in beweging te krijgen.

 

Te weinig nieuwbouw voor starters

Uit cijfers blijkt dat er op dit moment meer woningen beschikbaar komen door sterfte dan door nieuwbouw. Het geeft aan dat de markt voor nieuwbouw nauwelijks nieuwe woningen oplevert, terwijl daar aan de andere kant wel veel vraag naar is. Het lijkt daarom van belang om de komende jaren behoorlijk meer te gaan bouwen. Dat moet ervoor zorgen dat er voldoende woningen bij komen om zowel de starters als andere doorstromers een nieuwe plek te bieden. Bovendien kunnen ouderen dan zonder problemen langer in hun huizen blijven wonen.