Topsegment van woningmarkt in zware moeilijkheden

17 jun

Het topsegment van de Nederlandse woningmarkt heeft begin 2013 een ongezonde marktverhouding laten zien. Het aantal verkopen daalde met 28,1%, terwijl het aanbod aan woningen binnen dit segment met mar 6% daalde. Dat betekent dat het aantal te koop staande woningen in het topsegment alleen maar groter wordt, waardoor een verdere prijsdaling niet uit te sluiten valt.

 

Aanbod woningen licht gedaald

Het aanbod aan woningen binnen het topsegment is met 6% gedaald. Het gaat om woningen met een vraagprijs van €500.000 of meer. Het ging op 1 april 2013 om 20.642 woningen in ons land, wat minder dan een jaar eerder. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat de gemiddelde vraagprijs van de woningen in het topsegment juist is opgelopen, tot €669.730 op 1 april 2013. Het gaat om een stijging ten opzichte van een jaar eerder, aangezien de gemiddelde vraagprijs van de woningen sinds 1 januari 2013 juist wat omlaag is gegaan. Dit lijkt een opmars te zijn voor een verdere prijsdaling, aangezien de grotere daling van het aantal verkopen een ongezonde marktverhouding laat zien.

 

Verkoop woningen in topsegment flink gedaald

Het aantal woningverkopen binnen het hoogste segment is namelijk afgenomen met 28,1%. Dat betekent dat er een onevenwichtige verhouding ontstaat tussen het aantal woningen dat er te koop staat en het aantal woningen dat men weet te verkopen. Het overschot aan aanbod zorgt ervoor dat de prijzen verder onder druk komen te staan. Ook het consumentenvertrouwen (-39) is op dit moment erg laag, terwijl de werkloosheid (8,1%) aan de andere kant juist erg hoog is. Dit zijn geen factoren die de woningmarkt goed doen, laat staan het topsegment. De woningmarkt zal de komende jaren volgens diverse partijen gaan stabiliseren, maar het is de vraag of ook de huizen in het topsegment daarvan weten te profiteren.