Voorbereiding en bewijsstukken helpen ZZP’er aan hypotheek

12 aug

Het blijkt voor ZZP’ers en freelancers nog altijd lastig om een hypotheek af te sluiten. Minister Blok (Wonen) heeft echter aangegeven de regels voor deze groep niet aan te willen passen. Het is daarom van belang om zelf de financiële bewijsstukken op orde te maken en daarnaast voor een uitstekende voorbereiding te zorgen.

 

Financiële bewijsstukken op orde

Een ieder die een hypotheek aanvraagt dient de financiële bewijsstukken op orde te hebben, voor ZZP’ers is dat echter van een nog groter belang. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de jaarrekeningen van de onderneming, de belastingaangiftes en een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Daarnaast is het verstandig om een overzicht van opgebouwde pensioenrechten binnen handbereik te houden, net als recente bankafschriften van spaar- en beleggingsrekeningen. Eventuele alimentatie en schuldafbetalingen zijn tevens van toegevoegde waarde. Er ontstaat op die manier een helder beeld van de financiële situatie, op basis waarvan de bank in kan schatten of het mogelijk is een hypotheek te verstrekken. De financiële gegevens helpen het risico voor de bank te verkleinen, waardoor de kans groter wordt dat het als ZZP’er of freelancer mogelijk blijkt om een hypotheek af te sluiten.

 

Voorbereiding en worstcase scenario

Het is daarnaast als ZZP’er of freelancer van belang om zelf voor een zeer goede voorbereiding op de hypotheekaanvraag te zorgen. Door alvast te lezen over de verschillende hypotheekvormen en een eigen berekening van de maximale hypotheek te maken is het mogelijk de bank gemakkelijker te overtuigen van de eigen financiële kunde. Daarnaast is het verstandig om een worstcase scenario uit te werken, om de bank aan te geven dat er zelfs in dat geval niets aan te hand is. Tot dit scenario behoren onder andere arbeidsongeschiktheid en overlijden, belangrijke risico’s die de bank graag afgedekt wil zien om een hypotheek te kunnen verstrekken.