Voorrang van statushouders op de woningmarkt wordt geschrapt

24 sep

Statushouders hebben op dit moment voorrang op de woningmarkt, zij krijgen sneller een sociale woning toegewezen. De regeringspartijen PvdA en VVD zijn het er over eens geworden dat hier verandering in moet komen. Ze hebben besloten om deze voorrang te schrappen, waardoor ook anderen die wachten op een huurwoning weer sneller in aanmerking zullen komen.

 

Meer sociale woningen beschikbaar

Er komen daardoor snel meer sociale woningen beschikbaar voor de onderkant van de woningmarkt. Bovendien hebben de beide partijen afgesproken dat er op korte termijn zo’n 100.000 sociale woningen gebouwd dienen te worden. Het gaat vooral om prefabwoningen die snel en goedkoop kunnen worden neergezet. Op die manier komen er meer betaalbare woningen beschikbaar voor de groep die daarop is aangewezen. Het gaat dan om de vluchtelingen met een verblijfsvergunning, maar ook om autochtone Nederlanders die zoeken naar een goedkope woning die zij op basis van hun inkomsten en uitgaven kunnen betalen.

In de praktijk verandert er weinig

Het kabinet werkt al langer aan plannen voor de woningmarkt, bijvoorbeeld om die aan de onderkant beter betaalbaar te maken en te werken aan het aanbod. Volgens de PvdA, de SP en D66 gebeurt er in de praktijk echter weinig. De landelijke verplichting om statushouders voorrang te geven zal verdwijnen, maar gemeenten hebben nog altijd de verplichting om vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk aan een woning te helpen. De kans is groot dat zij hen nog altijd voorrang zullen geven op de woningmarkt, waardoor er volgens die partijen sprake is van symboolpolitiek. Hoe de woningmarkt zich, mede op basis van de plannen zoals die op Prinsjesdag bekend worden, zal ontwikkelen blijft de komende tijd de vraag. Het gaat beter met de economie en het is de vraag hoe zich dat ontwikkelt op de woningmarkt.