Woningmarkt laat grote verschillen zien: tijdelijk of blijvend?

16 jan

De woningmarkt laat op dit moment grote verschillen zien. In de Randstad lijken de prijzen niet te kunnen stabiliseren, laat staan dalen. De woningprijzen blijven er stijgen, terwijl de woningmarkt in delen van de provincie nog helemaal niet zo goed op gang komt. Het lijkt er zelfs op dat de veranderingen van blijvende aard zijn.

 

Grote verschillen op de woningmarkt

Er is sprake van groeiende verschillen. In Amsterdam, Utrecht en Den Haag rijzen de prijzen de pan uit en kunnen de makelaars het aantal verkopen nauwelijks aan. In andere gebieden van het land blijkt het nog altijd lastig om een woning te verkopen en staan er nog altijd veel woningen onder water. Wat dat betreft is er sprake van een scheve ontwikkeling en valt er geen eenduidig beeld meer te vormen van de woningmarkt als geheel. De regionale verschillen zijn volgens analisten groter dan voor de crisis, wat aan lijkt te geven dat de markten uit elkaar groeien. De verwachting is bovendien dat de verschillen de komende tijd alleen maar groter worden, de kans is klein dat de woningmarkt in de provincie het tempo van de Randstad bij zal gaan halen.

Blijvende situatie op de woningmarkt

Dat is anders dan voor de crisis, toen er tijdens de internetbubbel sprake was van een algehele hausse. De prijzen van woningen schoten omhoog, mede omdat er relatief weinig huizen beschikbaar waren. In de regio Amsterdam en Utrecht was het dringen voor een woning en ook in de rest van het land ging het goed. Na de crisis is dat anders, de provincie kan de stijgingen uit de Randstad op dit moment op geen enkele manier bijhouden. De verschillen in waarde-ontwikkeling worden steeds groter, waardoor de Randstad voor gezinnen van daar buiten haast onbetaalbaar lijkt te worden.