Beoordeel deze pagina
9,7/10 (3)
Bedankt voor uw beoordeling

Aflossingsvrije hypotheek omzetten

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek

Het is bij elke hypotheek verstandig om met enige regelmaat te kijken of er aanpassingen nodig zijn, maar dit is zeker het geval bij aflossingsvrije hypotheken die qua risico en mogelijkheden afwijken van andere hypotheekvormen. Om te kijken of het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek ook past bij uw persoonlijke situatie, kunt u het beste contact opnemen met een hypotheekadviseur.

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in wet- en regelgeving die ervoor zorgen dat aflossingsvrije hypotheken ingewikkelder en minder aantrekkelijk zijn geworden. Daarnaast zijn er ook factoren die misschien juist nu het moment creëren om uw aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een andere hypotheekvorm.

Indien u een aflossingsvrije hypotheek heeft en recent niet naar uw situatie gekeken heeft, is nu het juiste moment om samen met een erkende adviseur naar uw hypotheek te kijken.

De belangrijkste redenen om opnieuw naar een aflossingsvrije hypotheek te kijken:

  • De versnelde daling van de hypotheekrenteaftrek
  • Het achterblijven van een restschuld
  • Huidige (markt)omstandigheden

Benieuwd of u kunt oversluiten met uw aflossingsvrije hypotheek? Doe dan de oversluittest.

Doe de oversluitTest

Versnelde daling hypotheekrenteaftrek

Een wijziging die iedereen met een hypotheek die in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek gaat raken is dat met ingang van 2019 de maximale hypotheekrente aftrek steeds sneller krimpt. In het verleden was dit 52% van het rentebedrag, maar sinds 2014 is dit elk jaar met 0,5% verlaagd. Vanaf 2019 wordt die verlaging versneld met 3% per jaar, waardoor we al in 2023 uitkomen op het beoogde eindpercentage van 36,9 procent.

Omdat bij een aflossingsvrije hypotheek het hypotheekbedrag niet verminderd, vermindert ook de hoeveelheid rente die maandelijks wordt betaald gedurende de looptijd niet. Hierdoor zullen de maandlasten van een hypotheek die aflost procentueel een minder hoge stijging van hun maandlasten zien. Mensen met een aflossingsvrije hypotheek zullen hun netto hypothecaire maandlasten de komende jaren juist merkbaar omhoog zien gaan, omdat deze maandlasten geheel rente zijn.

Doordat de netto maandlasten veranderen verandert ook de beoordeling van de bank als de hypotheek bijvoorbeeld afloopt. De berekeningen die gemaakt zijn bij het afsluiten van de aflossingsvrije hypotheek, kloppen nu niet meer door de wijzigingen in de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor veranderen dus ook de mogelijkheden als de hypotheek afloopt en u een nieuwe hypotheek wil vestigen op uw woning. Het is daarom verstandig nu al te kijken naar wat dit voor u betekent.

Aflossingsvrije hypotheek omzetten

Het achterblijven van een restschuld bij de Aflossing

Bij een aflossingsvrije hypotheek bestaan de maandlasten enkel uit rente over de hypotheeksom en wordt de uiteindelijke hypotheekschuld afgelost met de verkoop van uw woning. Als huizenprijzen echter dalen kan dit een probleem vormen als verhuizen noodzakelijk wordt, de opbrengst kan dan lager zijn dan de hypotheekschuld en dat is een financiële strop waardoor een restschuld overblijft. Dit restschuldrisico is bij aflossingsvrije hypotheken het hoogst van alle hypotheekvormen, zeker bij een gedwongen verkoop.

Om deze reden zijn aflossingsvrije hypotheken sinds 1 augustus 2011 aan nieuwe regels gebonden, waardoor het toekennen van een geheel aflossingsvrije hypotheek niet meer mogelijk is voor banken. Sinds 2013 mag ook de rente van nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer worden afgetrokken van de belasting om de constructie verder te ontmoedigen. Als een aflossingsvrije hypotheek nu afloopt, kan er niet opnieuw een volledig aflossingsvrije hypotheek worden afgesloten op dezelfde woning. Ook is het zo dat sinds 2018 een hypotheek enkel verstrekt mag worden voor 100% van de waarde van de onderliggende woning, terwijl dit vroeger meer was. Dit betekent dat zelfs als de woning in waarde gelijk blijft, er een restschuld kan ontstaan doordat er een hypotheek is aangegaan die boven de waarde van de onderliggende woning ligt.

Het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek is niet altijd noodzakelijk om het risico op een restschuld te verminderen. Het is bij de meeste hypotheken mogelijk om boetevrij af te lossen tot een bepaald bedrag per jaar, bij de meeste hypotheken heet dit “extra” aflossen maar bij een aflossingsvrije hypotheek is het doorgaans de enige manier van aflossen. Door gedurende de looptijd van de hypotheek toch af te lossen, verlaagt u het risico dat bij een gedwongen verkoop of het aflopen van de hypotheek de opbrengst lager is dan de restschuld. Indien mogelijk met uw hypotheek, is boetevrij aflossen een investering die zich terugbetaalt als de huizenprijzen wel gelijk blijven of zijn gestegen bij een verkoop. Wel is er een maximum en moet er goed gekeken worden naar wat haalbaar is in de resterende looptijd van de hypotheek.

Huidige Omstandigheden

Er is momenteel sprake van een lage hypotheekrente en dat maakt het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek juist nu aantrekkelijk. Een aflossingsvrije hypotheek heeft de goedkoopste maandlasten, maar met het belangrijke nadeel dat de hypotheekschuld niet afgelost wordt. Omdat de rente nu bijzonder laag staat en bestaande aflossingsvrije hypotheken momenteel op zijn minst alweer een aantal jaar lopen, kan het juist nu aantrekkelijk zijn om een aflossingsvrije hypotheek om te zetten zodat de nieuwe overeenkomst de meest aantrekkelijke rente heeft.

Hoe aantrekkelijk dit precies is hangt natuurlijk af van andere omstandigheden, zoals hoe lang de hypotheek nog loopt, wat uw persoonlijke situatie nu is en hoe uw situatie in de toekomst uitziet bijvoorbeeld na het pensioen. Vanwege het pensioen is het verstandig het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek minstens tien jaar voor het starten van uw pensioen te bekijken, het pensioen telt dan minder zwaar bij de hypotheekberekeningen van de bank. Aflossingsvrije hypotheken afgesloten na 2013 komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek en er is ook een maximum gesteld van hoe groot een aflossingsvrij deel van een hypotheek mag zijn, boven de 50% aflossingsvrij is vrijwel niet mogelijk. Er moet dus vroeger of later worden afgelost, via hogere maandlasten, door “extra” aflossen of als de hypotheek afloopt of u gaat verhuizen.

Op de lange termijn is het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek naar een andere hypotheekvorm voordelig en het verkleint de kans op restschuldrisico’s tenzij u plannen heeft te verhuizen, erg zeker bent over de waarde van uw woning en uw inkomen of binnen uw aflossingsvrije hypotheek de mogelijkheid heeft af te lossen. Bespreek uw mogelijkheden met een erkend financieel adviseur zodat u tijdig kunt omzetten indien nodig en mogelijk in uw situatie.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?