Beoordeel deze pagina
6,7/10 (3)
Bedankt voor uw beoordeling

Maximale hypotheek zonder NHG

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Wat is de maximale hypotheek zonder NHG?

Benieuwd naar de maximale hypotheek zonder NHG? De Nationale Hypotheek Garantie biedt een bepaalde zekerheid aan de geldverstrekker, die er niet is op het moment dat u daar geen gebruik van kunt maken.

Dat betekent een verhoogd risico, waardoor de maximale hypotheek zonder NHG over het algemeen iets lager uit zal vallen. U kunt online de maximale hypotheek zonder NHG berekenen, zodat u een beeld krijg van wat u maximaal kunt lenen om een woning te financieren.

hypotheek berekenen zonder NHG

Hypotheek zonder NHG

Een hypotheek zonder NHG vormt een goede keuze, op het moment dat u voldoende inkomen heeft of wanneer het gaat om een woning met een relatief hoge koopsom. U bent binnen de NHG gebonden aan een maximale koopsom, woningen met meer waarde kunt u uitsluitend zonder NHG financieren. Er bestaat dan geen garantie op de vergoeding van een restschuld, op het moment dat u de woning gedwongen dient te verkopen. Dit betekent dat de bank dit risico zelf draagt, wat tot uiting kan komen in een iets hogere hypotheekrente. Als het gevolg van dit hogere rente kunt u een minder hoge maximale hypotheek zonder NHG afsluiten.

Online hypotheek berekenen

Uiteraard kunt u uw maximale hypotheek zonder NHG gewoon online berekenen, zodat u na kunt gaan waar u aan toe bent. U kunt zelf berekenen hoeveel u kunt lenen voor de aankoop van een woning, op het moment dat u geen gebruik kunt maken van de NHG. Het is hiervoor van belang om uw bruto jaarinkomen op te geven, net als dat van uw eventuele partner. Daarnaast is het van belang om lopende kredieten door te geven, net als eventuele te betalen partneralimentatie.

Energiezuinige woning met meer hypotheek

Koopt u een energiezuinige woning of een ‘nul-op-de-meter’ woning? Dan kunt u meer hypotheek afsluiten, dankzij de zeer lage energielasten. Ook de maximale hypotheek zonder NHG zal daardoor hoger uitvallen. Verder kunt u de maximale hypotheek berekenen door uit te gaan van de hypotheekrente die u betaalt, in combinatie met de marktwaarde van de woning. U kunt online de maximale hypotheek berekenen, zodat u op basis daarvan een aanvraag kunt doen bij de bank of een gesprek kunt aangaan met de hypotheekadviseur.

Voorwaarden NHG

De maximale hypotheek zonder NHG kan om verschillende redenen interessant zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk om rekening te houden met de voorwaarden die er gelden om hier gebruik van te maken. De voorwaarden verschillen per jaar, maar er is altijd sprake van een maximumbedrag voor de hypotheek. Op die manier wil de overheid ervoor zorgen dat alleen de onderkant tot aan het midden van de markt gebruik kan maken van de garantie.

Om gebruik te kunnen maken van de Nationale Hypotheek Garantie dient u dus een woning te kopen die, exclusief de aankoopkosten, valt binnen de grens die op dat moment geldt. Voor 2018 ligt die grens op €265.000, gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning in Nederland. Is de woning duurder dan dit bedrag? Dan is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de garantie. Het is een van de meest belangrijke en strikte voorwaarden.

Daarnaast is er sprake van een paar andere voorwaarden, al zijn die veel meer in lijn met wat er in het algemeen geldt voor hypotheken. Zo is het verplicht om een lineaire of annuïtaire hypotheek af te sluiten, met een maximale looptijd van 30 jaar. Dat zijn voorwaarden die ook gelden voor de maximale hypotheek zonder NHG, indien u gebruik wilt kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek.

Wilt u de hypotheek oversluiten? Dan kan een maximale hypotheek zonder NHG een idee zijn, indien u niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Die gelden namelijk ook op het moment dat u al een hypotheek heeft en die omwille van een lagere rente of een andere reden wilt oversluiten. Houd er dus rekening mee dat de hypotheek met NHG niet automatisch de beste keuze hoeft te vormen. In sommige gevallen is een maximale hypotheek zonder NHG minstens zo interessant of zelfs een betere keuze.

Waarom zonder NHG?

De maximale hypotheek zonder NHG kan om verschillende redenen interessant zijn. Ten eerste voorkomt het de kosten die u dient te betalen om de garantie af te kunnen sluiten. Dit kost 0,9 procent van de koopsom. Bij een woning van €250.000 betekent dit dat u meteen een bedrag van €2.250 dient te betalen. Dit is een inleg die u doet, zodat de uitvoerder van de garantie eventuele restschulden bij deelnemers kan garanderen. Het betekent in de praktijk dat u rekening dient te houden met een paar duizend euro extra kosten om de woning aan te kunnen kopen.

Bent u ZZP’er of op een andere manier ondernemer? Dan zijn de banken over het algemeen wat kritischer op uw mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. En dat geldt ook voor de NHG. U dient minimaal 3 boekjaren met cijfers te kunnen overleggen. Is dat niet het geval? Dan is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de garantie. De maximale hypotheek zonder NHG is dan het enige alternatief dat u heeft. U kunt rechtstreeks naar een onafhankelijke hypotheekadviseur, die u buiten de NHG om aan kan geven wat u maximaal kunt lenen op basis van uw inkomen (of winst).

Zitten er nog meer nadelen aan de NHG? Niet veel, want het is een garantie voor de restschuld die er eventueel kan ontstaan bij een gedwongen verkoop. Voor de overheid zit er wel een nadeel aan de NHG. Immers, indien veel mensen te maken krijgen met restschulden is het de overheid die daarvoor opdraait. Het is wat dat betreft een financieel risico dat de overheid van u overneemt. Berekent u de maximale hypotheek zonder NHG? Dan is dat risico voor de overheid er uiteraard niet.

Hypotheek op basis van wettelijke normen

De maximale hypotheek zonder NHG berekenen banken op basis van de wettelijke normen die daarvoor gelden. De hypotheekverstrekker gaat dan uit van een toetsrente en het bedrag dat u maximaal mag lenen, op basis van het inkomen dat u verdient. Het gaat hier om een bruto inkomen per jaar, inclusief eventuele structurele bonussen. Exclusief niet-structurele bonussen, want het is immers maar de vraag of u die 30 jaar blijft ontvangen. En de bank berekenen met de maximale hypotheek zonder NHG welke mogelijkheden u heeft om de komende 30 jaar netjes de hypotheek te kunnen betalen.

Komt u wel in aanmerking voor NHG, omdat u voldoet aan de voorwaarden? Zelfs in dat geval kan het de moeite waard zijn om een maximale hypotheek zonder NHG te berekenen. Immers, u hoeft dan de 0,9 procent kosten over de koopsom niet te betalen. In sommige gevallen kan dat wel degelijk een interessante optie vormen. Kijk wel goed naar de hypotheekrente die u betaalt met of zonder de NHG. Over het algemeen is de hypotheekrente wat lager indien u gebruik kunt maken van NHG, omdat de bank daarmee aanzienlijk minder risico loopt.

Aflossen op de hypotheek zonder NHG

Lukt het niet om gebruik te maken van de NHG of heeft u daar geen behoefte aan? In dat geval kunt u de maximale hypotheek zonder NHG berekenen. Aan de hand daarvan kunt u vervolgens berekenen wat de maandlasten zullen zijn, zodat u daarmee niet in de problemen komt. Bovendien kunt u gedurende de looptijd extra aflossen op de hypotheek, waarmee u de mogelijkheid heeft om de hypotheekrente omlaag te brengen. Dat lukt indien er sprake is van een rente-opslag, vanwege het percentage van de financiering ten opzichte van de waarde van de woning.

Stel dat u een woning koopt van €250.000 en u daarvoor een hypotheek afsluit van €207.500. U betaalt een rente van 2,4% per jaar, inclusief een renteopslag van 0,2% omdat u meer dan 80% van de waarde financiert. Stel dat u vervolgens €8.000 extra aflost op de hypotheek. De financiering ten opzichte van de waarde van de woning zakt dan onder de 80%. U kunt de bank vragen om de opslag te verwijderen, zodat u ineens 2,2% rente per jaar betaalt. U kunt de maximale hypotheek zonder NHG berekenen. Vervolgens is het verstandig om tijdens de looptijd de verhouding tussen de hypotheekschuld en de waarde van de woning in de gaten te houden.

Gerelateerde pagina's

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?