Rabobank Hypotheken

Tips & vragen

De Rabobank is niet vanuit het niets tot een van de grootste hypotheekverstrekkers van Nederland uitgegroeid, hier komt een geschiedenis van al meer dan 120 jaar bij kijken. De Rabobank is voortgekomen uit de kleine boerenleenbanken aan het einde van de negentiende eeuw.

30 april 2021 · Jurgen Muller

Snel naar:

De Rabobank producten:

Geschiedenis Rabobank

De bank is ontstaan naar het voorbeeld van de landbouwkredietvereniging van Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Raiffeisen ontwikkelde een type voorschotbank, dat de lokaal verzamelde spaargelden gebruikte om te voorzien in de lokale kredietbehoefte tegen gunstige voorwaarden. Dit deed hij om de noodlijdende boeren en handwerkslieden in Duitsland zicht te geven op een beter bestaan. Vervolgens leidde dit tot een heleboel kleine banken, hetgeen ook zijn nadelen met zich meebracht. Samenwerking tussen de banken was nodig en in 1898 ontstond de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (CCRB), enkele maanden later gevolgd door de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (CCB).

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de boerenleenbank zich naar een bank voor iedereen. Na de oorlog was zo goed als ieder gezin gedwongen een bankrekening te openen en voor de boerenleenbanken betekende dit dus veel nieuwe klanten. Door de jaren heen zijn de verschillen tussen de CCRB en CCB afgenomen, waardoor een fusie tussen beide organisaties voor de hand lag. Op 1 december 1972 was de fusie tussen de twee banken een feit en is gekozen voor de handelsnaam Rabobank, een samentrekking van de woorden 'Raiffeisen' en 'Boerenleenbank'.

Vanaf 1980 ontwikkelde de Rabobank zich geleidelijk tot een internationale speler op de financiële markt. In eerste instantie koos de bank voor samenwerking met enkele Europese coöperatieve banken en achtereenvolgens koos de bank voor de Amerikaanse markt. Uitbreiding op de andere continenten volgde snel. De Rabobank Groep is met de Rabobank en haar dochterondernemingen actief in circa 40 landen

Op 29 oktober 2013 werd het liborschandaal van Rabobank bekendgemaakt. Hierbij kwam boven water dat er door banken (inclusief Rabobank) werd geknoeid met het Libor tarief, met als doel om hiervan zelf te profiteren. Libor staat voor ‘London interbank offered rate’ en verwijst naar het rentepercentage dat banken elkaar in rekening brengen wanneer ze geldbedragen aan elkaar lenen. Ongeveer 30 medewerkers van Rabo zijn betrokken geweest bij het liborschandaal. De Rabobank moest hiervoor een boete betalen van € 774 miljoen. Piet Moerland, voormalig bestuursvoorzitter, besloot vanwege deze kwestie een paar maanden eerder dan gepland op te stappen.

Tip icoon
Bereken jouw maximale hypotheek
 • Weet wat je kan lenen
 • Binnen 2 minuten gedaan
 • Gratis en vrijblijvend
 • Analyse door een expert

Over de Rabobank

 • De Rabobank is de grootste bank van Nederland.
 • 1 op de 5 koopwoningen in Nederland is gefinancierd met een hypotheek van de Rabobank.
 • 36.000 startende ondernemingen werd in 2014 door de Rabobank gefinancierd.
 • 85% van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven wordt gefinancierd door de Rabobank.
 • 75% van het spaargeld wordt in Nederland geïnvesteerd.
 • In 2014 had de Rabobank €326,5 miljard aan spaargeld van klanten.

Hypotheekrente Rabobank

De Rabobank heeft verschillende hypotheken met verschillende producten en al deze hypotheken hebben verschillende rentes. De hypotheekrente van Rabobank is vaak erg voordelig ten opzichte van andere banken. Ook de Vista Hypotheken, onderdeel van de Rabobank scoort erg goed als het gaat om hypotheekrentes.

Rabobank Producten

Rabo Basishypotheek Annuïtair

Vanaf 2013 is het niet meer mogelijk om de hypotheekrente van de aflossingsvrije hypotheek af te trekken. Sindsdien zijn de annuïteiten- en lineaire hypotheek de twee meest gekozen hypotheekvormen. Kenmerkend aan de annuïteitenhypotheek is dat u elke maand dezelfde bruto maandlasten betaalt. Deze betaling bestaat uit rente en aflossing. Aan het begin bestaat deze bruto maandlast vooral uit rente en weinig aflossing en in de loop der tijd wordt dit juist het omgekeerde.

Als u de hypotheek gebruikt voor de aankoop van uw huis of verbouwing en/of verbetering van uw eigen huis, dan is het mogelijk de rente af te trekken van de belasting (hypotheekrenteaftrek). De lening dient in maximaal 30 jaar af te worden gelost. Indien u de rente aftrekt van de belasting, zijn de netto maandlasten in het begin het laagst. Door de jaren heen wordt er steeds meer afgelost, waardoor de maandlasten per maand hoger worden.

Het is mogelijk de annuïteitenhypotheek af te sluiten samen met de Nationale Hypotheekgarantie. De Nationale hypotheekgarantie geeft extra zekerheid, bijvoorbeeld in het geval wanneer u onverhoopt uw woning moet verkopen met verlies.

Bij deze (en meerdere) Rabobank hypotheekvorm(en) kunt u ervoor kiezen om uw rente vast te zetten. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om de rente voor 30 jaar vast te zetten of voor 20 jaar vast te zetten. Wanneer u ervoor kiest uw rente voor 20 jaar vast te zetten, betaalt u de eerste 20 jaar gegarandeerd een lagere rente ten opzichte van wanneer u de rente voor 30 jaar vast zet. Dit komt doordat de bank bij een rente van 30 jaar vast een hoger risico loopt (waarvoor de bank dus geld vraagt) om potentieel rente mis te lopen, in het geval de actuele rente in deze 30 jaar stijgt. Anderzijds loopt u bij een rente van 20 jaar vast het risico dat de rente in de laatste 10 jaar van uw hypotheek hoger is dan de huidige rentes.

Rabo Basishypotheek Lineair

Kenmerkend aan een lineaire hypotheek is dat je iedere maand aflost in gelijke bedragen. Aan het begin betaalt u een hoger bedrag aan rente, maar naarmate u meer heeft afgelost wordt dit rentebedrag met de maand lager. Aan het einde van de lineaire hypotheekperiode is de hypotheek volledig afgelost. Ook bij de lineaire hypotheek is het mogelijk gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek, meer informatie over de voorwaarden hiervan vindt u onder Rabo basishypotheek annuïtair. Ook de lineaire hypotheek is mogelijk af te sluiten in combinatie met de Nationale Hypotheek Garantie.

OverbruggingsHypotheek

Mensen die tijdelijk twee huizen moeten financieren als zij gaan verhuizen kunnen kiezen voor een overbruggingshypotheek. De overwaarde van uw oude huis kunt u gebruiken voor uw nieuwe huis. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Rabobank.

GeneratieHypotheek

Bij een generatiehypotheek kunnen (groot/schoon)ouders hun (klein)kinderen ondersteunen bij het kopen van een huis. Deze Rabobank hypotheek kan het voor bijvoorbeeld starters aan het begin van hun carrière vergemakkelijken om een huis te kopen. Het kind en de ouder kiezen samen met een adviseur de hypotheekvorm (annuïtair or lineair) met de beste voorwaarden voor hun persoonlijke situatie. Er wordt voornamelijk gekeken naar de regels die gelden voor het in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. De rente en de aflossing van de volledige financiering worden bij deze Rabobank hypotheekvorm in zijn geheel van de betaalrekening van het kind afgeschreven. Net zoals bij de is het hierbij mogelijk gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek. Meer informatie hierover staat beschreven op deze pagina onder Rabo basishypotheek annuïtair en Rabo basishypotheek lineair. De Nationale Hypotheekgarantie kunt u niet afsluiten in combinatie met deze Rabobank hypotheek.

Rabo GroenHypotheek

Deze Rabobank hypotheek is een mogelijkheid wanneer u een duurzame en milieuvriendelijke nieuwbouwwoning wilt kopen. De GroenHypotheek geeft u tijdens uw eerste rentevaste periode 0,5 procentpunt korting op de hypotheekrentevaste perioden van 10 jaar vast langer, wat dus een lagere rente betekent ten opzichte van de actuele hypotheekrente. De GroenHypotheek is alleen mogelijk in combinatie met de annuïteitenhypotheek. Om in aanmerking te komen voor de Rabo GroenHypotheek heeft u een Groenverklaring nodig. Meer informatie over de Groenverklaring kunt u vinden op de website van Rabobank en op registergroenverklaringen.nl.

Tip icoon
Bereken je overwaarde
 • Weet wat je overwaarde is
 • Laagste rente garantie
 • 100% onafhankelijk
 • Gratis en vrijblijvend

Vista Hypotheken

Sinds 18 april 2018 verstrekt de Rabobank ook hypotheken onder het label Vista Hypotheken. Vista Hypotheken is een nieuwe partij op de Nederlandse markt en richt zich vooral op mensen die hun eerste huis kopen, graag heldere voorwaarden willen en een lange rentevaste periode willen aangaan. Een hypotheek met duidelijke voorwaarden staat bij deze Rabobank hypotheek centraal. Verder ben je altijd gegarandeerd van de voor jouw situatie laagste rente bij Vista Hypotheken. Vista Hypotheken worden uitsluitend aangeboden via onafhankelijke tussenpersonen.

Speciale hypotheekvormen die uitsluitend bij de Rabobank verkrijgbaar zijn

Als grootste hypotheekverstrekker van Nederland bezit de Rabobank over een aantal hypotheekvormen welke uitsluitend verkrijgbaar is bij Rabobank. Dit zijn de hypotheken voor een woonboot, woonark of woonvilla. Voor de aankoop van een woonboot, woonark en woonvilla gelden andere voorwaarden dan bij de aankoop van een woonhuis waarin u zelf woont. Hier komen namelijk andere opslagen bij kijken. De Rabobank rekent een rente opslag van 0,8%. Wat inhoudt dat er een rente opslag moet worden betaald bij deze categorie hypotheken. Dit komt doordat de bank hierbij een extra risico kan lopen en er extra kosten bij komen kijken. De bank heeft bijvoorbeeld bij een woonboot geen zekerheid dat deze ligplaats ook in de toekomst beschikbaar blijft. Er is meer tijd en meer mankracht nodig, dus hogere kosten, om dit allemaal zeker te stellen en anders de risico’s te dragen.

Maximale hypotheek bij de Rabobank

Berekenen hoeveel hypotheek u bij de Rabobank kunt krijgen? Het maximaal te lenen bedrag hangt af van een aantal belangrijke gegevens. Het gaat in eerste instantie om uw bruto jaarinkomen en dat van uw eventuele partner.

Daarnaast stelt de Rabobank een aantal andere vragen, om volgens de huidige normen aan te geven wat u maximaal kunt lenen. Inclusief een overzicht van de bruto maandlasten en de netto maandlasten die u kunt verwachten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Hoeveel kan ik lenen?

Belangrijke gegevens

Het bruto jaarinkomen vormt de basis voor iedere hypotheekberekening. Zowel de Rabobank als ING, ABN AMRO en de andere banken mogen u op basis daarvan een maximaal bedrag lenen. Op die manier helpen de normen de maandlasten in de hand te houden, zodat u de hypotheek zowel nu als in de toekomst goed kunt betalen.

De Rabobank vraagt u onder andere of u een nieuwe of een bestaande woning wilt kopen. En of u binnen 10 jaar met pensioen gaat, omdat de kans groot is dat uw inkomen dan zal dalen. Het is belangrijk om daar alvast rekening mee te houden bij de berekening van hoeveel u kunt lenen. Dat voorkomt dat u na verloop van tijd in de problemen raakt.

Tip icoon
Oversluiten hypotheek berekenen
 • Weet wat je nieuwe maandlasten zijn
 • Laagste rente garantie
 • 100% onafhankelijk
 • Gratis en vrijblijvend

Maximale hypotheek bij de Rabobank berekenen

U kunt de maximale hypotheek bij de Rabobank berekenen, zoals een onafhankelijk adviseur dat ook kan doen bij Argenta, SNS Bank of Aegon. Aan de hand van de belangrijke normen die er gelden, zodat u een duidelijke indicatie krijgt van wat er mogelijk is.

Wilt u de maximale hypotheek berekenen? Ontdek bij de Rabobank en bij de andere geldverstrekkers hoeveel u kunt lenen. Soms is er sprake van enige verschillen, los van de voorwaarden die er gelden voor de hypotheek. Het is de moeite waard een onafhankelijk adviseur te vragen naar de verschillende mogelijkheden. Op die manier profiteert u optimaal van het maximaal te lenen bedrag om een eigen huis te kopen.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee