Beleggingshypotheek

Tips & vragen

De beleggingshypotheek is een hypotheekvorm waarbij enerzijds een hypotheekbedrag wordt geleend, waarop gedurende de looptijd alleen rente wordt betaald, en anderzijds een bedrag wordt opgebouwd middels inleg in een beleggingsverzekering.

30 april 2021 · Alexandria Vang

Hoe werkt een Beleggingshypotheek?

De maandlasten bij een beleggingshypotheek bestaan dus enerzijds uit rente, en anderzijds uit de inleg in de beleggingspolis. Voor deze vorm is vaak gekozen vanwege het hoge verwachte rendement, waardoor per maand relatief weinig geld hoeft te worden ingelegd om het beoogde resultaat te behalen, vanwege het hoge verwachte rendement.

Een beleggingshypotheek is interessant voor diegenen die verwachten dat het rendement van beleggingen hoger zal zijn dan het rendement op een spaarrekening, want degenen die meer geloven in het rendement van een spaarrekening zullen kiezen voor ofwel een spaarhypotheek ofwel een bankspaarhypotheek.

De maandlasten bij een beleggingshypotheek bestaan dus enerzijds uit rente, en anderzijds uit de inleg in de beleggingspolis.

Meer informatie over de beleggingshypoteek

Door de al jarenlang vaak tegenvallende beleggingsresultaten en de wens van de meeste consumenten om hun hypotheek met zekerheid (deels) af te lossen, is de beleggingshypotheek sterk op zijn retour. Ondanks het feit dat er nog steeds reële rendementen te maken zijn met deze hypotheekvorm, valt te zien dat de meeste hypotheekverstrekkers hun beleggingsvariant reeds hebben afgeschaft. Dit wil echter niet zeggen dat een beleggingshypotheek geen goede keuze is.

Een beleggingshypotheek kan interessant zijn als je vertrouwen hebt in de ontwikkeling van de beurs, en zou een hoger rendement kunnen opleveren dan een spaar- of bankspaarhypotheek. Heb je er geen vertrouwen meer in dan kun je de beleggingshypotheek omzetten of misschien wel afkopen.

 Door de al jarenlang vaak tegenvallende beleggingsresultaten en de wens van de meeste consumenten om hun hypotheek met zekerheid (deels) af te lossen, is de beleggingshypotheek sterk op zijn retour.
Tip icoon
Bereken jouw maximale hypotheek
 • Weet wat je kan lenen
 • Binnen 2 minuten gedaan
 • Gratis en vrijblijvend
 • Analyse door een expert

Voor & nadelen

 • Bij goede beleggingsresultaten hoog eindkapitaal / lage inleg
 • Beleggingspolis mee te nemen naar andere hypotheekaanbieder.
 • (Grote) onzekerheid over de uiteindelijke opbouw gedurende de looptijd.

Hypotheek Omzetten

Wil je jouw beleggingshypotheek omzetten naar een andere vorm, bijvoorbeeld om het risico te drukken of voortaan af te gaan lossen? De beleggingshypotheek was met name in de jaren ’90 van de vorige eeuw erg populair, vanwege de hoge rendementen. De rendementen vallen nu tegen en in een aantal gevallen lopen de kosten die een bank in rekening brengt erg hoog op. Een onafhankelijke hypotheekadviseur kan voor jou uitrekenen wat het kost om een beleggingshypotheek om te zetten naar een andere vorm, rekening houdend met de eventuele boeterente of andere kosten.

Beleggingshypotheek omzetten naar een spaarhypotheek

Je kunt jouw beleggingshypotheek bijvoorbeeld omzetten naar een bankspaarhypotheek. Deze hypotheekvorm lijkt sterk op de hypotheek die je nu hebt, er is opnieuw sprake van een aflossingsvrije hypotheek waarvoor je kapitaal opbouwt tijdens de looptijd. Je belegt nu echter niet meer om dit kapitaal op te bouwen, je maakt daarvoor gebruik van inleg op een spaarrekening. Dit maakt het mogelijk om vooraf precies te berekenen welke bedragen u maandelijks in dient te leggen, om de hypotheekschuld aan het eind van de looptijd met zekerheid af te kunnen lossen.

Houd er rekening mee dat de rendementen op spaargelden over het algemeen lager liggen dan die op beleggingen. Aan de andere kant kan je met een spaarhypotheek sparen tegen de hypotheekrente die je aan de bank betaalt. Wat dat betreft kan je rekenen op een relatief hoge spaarrente. Uiteraard kan je het spaargeld uitsluitend inleggen om de hypotheek af te lossen en mag je het eindkapitaal tussentijds niet verhogen.

Je kunt de beleggingshypotheek omzetten naar een (bank)spaarhypotheek om het risico te beperken en genoegen te nemen met het rendement op spaargeld. Dit kan betekenen dat je een hogere maandelijkse inleg dient te doen dan je gewend bent.

Beleggingshypotheek omzetten naar een annuïtaire of lineaire hypotheek

Je kunt het roer echter ook radicaal omgooien, door geen gebruik meer te maken van een aflossingsvrije hypotheek. Je kunt jouw beleggingshypotheek omzetten naar een annuïtaire of een lineaire hypotheek. Je kiest er dan voor om voortaan af te gaan lossen, in plaats van vermogen op te bouwen. Je bouwt het vermogen op in de stenen, door bedragen af te lossen op de hypotheekschuld. Het grote voordeel hiervan is dat de woning niet meer zo snel ‘onder water’ kan komen te staan, je verlaagt de hypotheekschuld zodat deze niet zomaar boven de waarde van de woning uit zal stijgen.

 De beleggingshypotheek was met name in de jaren ’90 van de vorige eeuw erg populair, vanwege de hoge rendementen.

Hypotheek afkopen

Heb je een beleggingshypotheek en wil je die afkopen, of ben je benieuwd naar de gevolgen die dat met zich mee zal brengen? In een aantal gevallen leidt een beleggingshypotheek tot hoge kosten, we spreken dan van een woekerpolis. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld gebruik te maken van een spaarhypotheek door de beleggingshypotheek af te kopen, of de hypotheek over te sluiten naar een andere vorm. Houd er rekening mee dat dit behoorlijke financiële consequenties met zich mee kan brengen.

Verrekening van de kosten

Zou je een beleggingshypotheek afkopen? Dan betekent dit over het algemeen dat de hypotheekbank of de verzekeraar de polis zal beëindigen en de nog niet in rekening gebrachte kosten in één keer zal belasten, door dit te verrekenen met de waarde van de polis. De resterende waarde krijg je uitgekeerd. Houd er rekening mee dat de afkoopwaarde niet gelijk is aan de som van de ingelegde premies en het eventuele rendement.

In plaats daarvan zal de hypotheekverstrekker kosten in rekening brengen, het kan bijvoorbeeld gaan om de kosten voor productontwikkeling, de kosten voor de verkoop van het product, de administratiekosten en de kosten voor een eventuele medische beoordeling. Daarnaast gaat het om kosten voor de incasso van de premie, voor het periodiek informeren over wijzigingen of de voortgang en eventuele doorlopende provisies.

Premievrij maken van een beleggingshypotheek

Blijft er een relatief klein bedrag over op het moment dat je de beleggingshypotheek zou afkopen? Je maakt gebruik van een levensverzekering (beleggingsverzekering) om voldoende kapitaal op te bouwen om de hypotheek aan het eind van de looptijd af te lossen. Het is in een aantal gevallen tevens mogelijk om die levensverzekering premievrij te maken. Je laat de waarde dan nog niet uitkeren, maar je betaalt geen nieuwe premie meer. Het voordeel is dat je de polis nog wel kunt laten renderen, tot aan het moment van uitkeren.

Kapitaalopbouw voor aflossing van de hypotheek

Op het moment dat je besluit tot het afkopen van een beleggingshypotheek dien je er rekening mee te houden dat je zelf dient te zorgen voor een andere vorm van kapitaalopbouw. Je dient de hypotheek aan het eind van de looptijd immers af te lossen, vooral wanneer uw inkomen dan onvoldoende toereikend is om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Een hypotheekadviseur kan je meer vertellen over de mogelijkheden die je hebt om kapitaal op te bouwen of aflossingen te doen.

In een aantal gevallen leidt een beleggingshypotheek tot hoge kosten, we spreken dan van een woekerpolis.

Oversluiten beleggingshypotheek

Wil je jouw beleggingshypotheek oversluiten naar een andere vorm, bijvoorbeeld omdat dit je een lagere maandlast op kan leveren of je het idee heeft dat de beleggingshypotheek teveel risico met zich meebrengt? Het is onder andere gebruikelijk om een beleggingshypotheek over te sluiten naar een bankspaarhypotheek, al zijn ook de annuïteiten hypotheek en lineaire hypotheek vandaag de dag populair bij huizenbezitters. Een hypotheekadviseur kan je aangeven wat de mogelijkheden zijn en waar je rekening mee dient te houden.

Oversluiten naar een bankspaarhypotheek

Wil je de beleggingshypotheek oversluiten naar een Bankspaarhypotheek, om meer zekerheid te verkrijgen over het kapitaal dat je tot aan het eind van de looptijd op zal bouwen? Houd er rekening mee dat het gegarandeerde eindbedrag (bij een spaarhypotheek) of de oorspronkelijke inleg (bij een beleggingshypotheek) bij de nieuwe bankspaarrekening niet hoger uit mag komen dan in de oude situatie. Dit zorgt ervoor dat je hetzelfde voordeel kunt behouden, de bankspaarhypotheek bied je de zekerheid dat je de hypotheek kunt aflossen of zorgt ervoor dat je minimale kosten maakt om het kapitaal op te kunnen bouwen.

Oversluiten naar een andere hypotheekvorm

Wil je de beleggingshypotheek oversluiten naar een andere hypotheekvorm? Je hebt dan bijvoorbeeld de keuze uit een annuïtaire of een lineaire hypotheek, waarmee je tijdens de looptijd reeds aflossingen op de schuld zal doen. Deze hypotheekvormen bieden je ook bij een nieuwe hypotheek sinds 1 januari 2013 recht op hypotheekrenteaftrek. Sloot je de beleggingshypotheek voor die periode af en wilt u een aflossingsvrije hypotheek behouden? Houd er dan rekening mee dat de toetsing van de verstrekkingsnormen plaats zal vinden op basis van de normen per 1 augustus 2011, dit betekent onder andere dat u maximaal 50% van de waarde van de woning mag financieren met een aflossingsvrije hypotheek.

Boete bij oversluiten van uw beleggingshypotheek

Wil je de beleggingshypotheek oversluiten en was er nog sprake van een resterende rentevaste periode? Dan bestaat de kans dat je een boeterente dient te betalen, de bank kan voor u uitrekenen hoe hoog deze boete uitvalt. De hoogte van de boete hangt onder andere af van de rentevaste periode die nog resteerde, het uitstaande bedrag aan hypotheekschuld en de hoogte van de hypotheekrente. Je betaalt deze boete om het inkomstenverlies voor de hypotheekverstrekker te compenseren, de boete is fiscaal aftrekbaar. Een hypotheekadviseur kan je helpen te berekenen of het ondanks de boete verstandig is om uw hypotheek over te sluiten.

 Het is onder andere gebruikelijk om een beleggingshypotheek over te sluiten naar een bankspaarhypotheek, al zijn ook de annuïteiten hypotheek en lineaire hypotheek vandaag de dag populair bij huizenbezitters.

Ook interessant

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee