Beoordeel deze pagina
8,7/10 (10)
Bedankt voor uw beoordeling

Spaarhypotheek

In het geval van een spaarhypotheek wordt het eindkapitaal opgebouwd door een spaarverzekering. De maandlast bestaat uit rente en de inleg in de spaarpolis.

De spaarinleg bestaat uit twee componenten, namelijk een bedrag waarmee u een eindbedrag bij elkaar spaar waarmee u na doorgaans 30 jaar de hypotheek in een keer kunt aflossen, en een overlijdensrisicodeel, waarmee het overlijdensrisico wordt afgedekt. Over het spaarbedrag wordt dezelfde rente vergoed als u betaalt over de bijbehorende lening. Als de hypotheekrente stijgt, hoeft u minder te sparen per maand, en wanneer de rente daalt, moet u meer sparen per maand in de spaarpolis. Op deze manier kan dit voor u de beste hypotheek zijn.

Bij overlijden wordt in de meeste gevallen hetzelfde bedrag uitgekeerd dat u zou hebben opgebouwd als u de volledige 30 jaar zou hebben gespaard in de spaarpolis. Anders gezegd: Of u nu de gehele 30 jaar uw spaarinleg doet, of tussentijds overlijdt, in beide gevallen wordt uw hypotheek op dat moment geheel afgelost.

Wat zijn de voordelen van een spaarhypotheek

  • U heeft gedurende de looptijd maximale renteaftrek, de lening is immers de gehele looptijd even hoog.
  • Het op te bouwen bedrag is 100% gegarandeerd.
  • Bij overlijden wordt de hypotheek afgelost door middel van de verzekering in de spaarpolis

Wat zijn de nadelen van de spaarhypotheek

  • Spaarpolis vaak niet makkelijk mee te verhuizen naar andere hypotheekverstrekker.
  • Duurder dan bankspaarhypotheek door poliskosten en assurantiebelasting in de polis.

De spaarhypotheek komt tegenwoordig aanmerkelijk minder vaak voor, omdat tegenwoordig massaal wordt gekozen voor aflossing door middel van een bankspaarhypotheek, waarbij er geen sprake is van poliskosten en assurantiebelasting, waardoor dus de kosten lager zijn. Sommige verzekeraars bieden echter zeer voordelige (vaak lange) rentes aan als er wordt gekozen voor een spaarhypotheek. Je spaarhypotheek oversluiten is meestal niet gunstig (is afhankelijk van de duur van de hypotheek en het reeds opgebouwde vermogen). Ook je spaarhypotheek aflossen is niet de meest handige keuze. Je kunt altijd overwegen om een hypotheekadviseur te laten uitrekenen op welke manier je het beste kunt aflossen of dat je wellicht voordeel kunt behalen uit het oversluiten van je hypotheek.

Maandlasten

Benieuwd naar de maandlasten bij een spaarhypotheek? De maandlasten zijn opgebouwd uit de rente en een premie die u betaalt voor een spaarverzekering, waarmee u aan het eind van de looptijd de hypotheeksom kunt aflossen. Tijdens de looptijd doet u nog geen aflossingen, waardoor u met een spaarhypotheek maximaal van de hypotheekrenteaftrek kunt profiteren.

Houd er rekening mee dat u met een nieuwe spaarhypotheek na 1 januari 2013 niet meer in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek, waardoor dit sindsdien een behoorlijk minder aantrekkelijke financieringsvorm is.

Maandlasten berekenen voor een spaarhypotheek

Wilt u de maandlasten berekenen voor een spaarhypotheek? Dan dient u daarvoor in ieder geval uit te gaan van het hypotheekbedrag waar het u om gaat, in combinatie met de hoogte van uw bruto inkomen per jaar. Daarnaast zijn onder andere uw leeftijd en de rente die de bank u in rekening brengt van belang, dit laatste kunt u schatten op basis van de geadverteerde tarieven. Vul tenslotte de looptijd in, om de maandlasten bij een spaarhypotheek te kunnen berekenen en na te gaan wat u maandelijks aan woonlasten betaalt.

Rente en premie om te sparen

De maandlasten voor een spaarhypotheek bestaan uit twee delen, het gaat om enerzijds de rente en anderzijds een premie die u betaalt voor een spaarverzekering. De rente betaalt u over de uitstaande schuld, een bedrag dat bij deze hypotheekvorm tijdens de gehele looptijd gelijk blijft. Dat geldt ook voor de premie voor uw spaarverzekering, aangezien u vooraf kunt berekenen wat u maandelijks dient in te leggen om de hypotheek na bijvoorbeeld 30 jaar af te kunnen lossen.

Aflossing aan het eind van de looptijd

Indien u gebruik maakt van een spaarhypotheek gebruikt u de maandlasten om premie voor een spaarverzekering te betalen. De premie die u inlegt zal gedurende de looptijd renderen, veelal op basis van een vooraf vastgestelde rente, vaak gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Het is daardoor op voorhand goed mogelijk te berekenen welke maandelijkse inleg u dient te doen, om de hypotheek uiteindelijk af te kunnen lossen. U doet tijdens de looptijd nog geen aflossingen op de spaarhypotheek, hier is pas sprake van aan het eind van de looptijd. Het is daarom van belang dat er op dat moment voldoende kapitaal beschikbaar is.

Oversluiten

Heeft u een spaarhypotheek en denkt u na over het oversluiten daarvan? Houd er rekening mee dat dit niet automatisch aantrekkelijk is, dit hangt af van een aantal verschillende factoren. Het is bijvoorbeeld verstandig om rekening te houden met de resterende rentevaste periode en de vermogensopbouw die u reeds heeft gedaan. Met name wanneer de rente nog lang vast staat of u al veel vermogen heeft opgebouwd binnen de hypotheek is de kans klein dat het aantrekkelijk is om een spaarhypotheek over te sluiten.

Gevolgen van een lagere rente

Een lagere rente heeft bij een spaarhypotheek verschillende gevolgen, die verder reiken dan alleen de rente die u betaalt aan uw hypotheekverstrekker. Een lagere rente zorgt immers inderdaad voor lagere maandlasten, maar heeft ook gevolgen voor de rentevergoeding die u krijgt over het vermogen dat u opbouwt. Binnen een spaarverzekering is de rente die u ontvangt over uw kapitaal vaak gelijk aan de rente die u betaalt. Zou u een lagere rente gaan betalen over een nieuwe spaarhypotheek? Dan is ook de vergoeding over uw inleg lager en dient u dus meer premie te betalen, om voldoende kapitaal op te bouwen om de hypotheek af te kunnen lossen.

Hypotheek oversluiten

Wilt u een spaarhypotheek oversluiten en is er sprake van een resterende rentevaste periode? Dan zal de hypotheekbank u waarschijnlijk een boete berekenen, die u dient te betalen om het oversluiten mogelijk te maken. Bovendien dient u administratieve kosten te maken bij de notaris, om de nieuwe hypotheek te kunnen laten passeren. Het is voor het oversluiten van een spaarhypotheek daarom van groot belang om de oude en de nieuwe situatie goed naast elkaar te zetten en na te gaan of het daadwerkelijk voldoende voordeel op zal leveren.

Advies van een hypotheekadviseur

Een (onafhankelijke) hypotheekadviseur kan u hier goed bij helpen , hij of zij kan de oude situatie in kaart brengen en daar de mogelijke nieuwe situatie tegenover zetten. U kunt op die manier nagaan welk bruto voordeel u kunt verwachten en wat daar aan netto voordeel van over blijft. Vervolgens dient u daar de boete van af te halen en ook de administratieve kosten in mindering te brengen. Blijft er dan voldoende voordeel over? Dan is het oversluiten van een spaarhypotheek aantrekkelijk, in andere gevallen kunt u hier beter gewoon gebruik van blijven maken.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?