Beoordeel deze pagina
9/10 (3)
Bedankt voor uw beoordeling

Appartementsrecht

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Koopt u een appartement in een groter gebouw? Dan is er sprake van een appartementsrecht, dit werkt anders dan de koop van een volledige woning. U koopt een stukje eigendom van het gehele gebouw, in combinatie met het recht om uw appartement te gebruiken. U bent vervolgens samen met alle andere eigenaars eigenaar van het totale gebouw.

Wat is een appartementsrecht en een splitsingsakte?

Het appartementsrecht heeft betrekking op de kleinere gebruiksruimte die voor u bestemd is. Er vindt juridisch gezien een splitsing in appartementsrechten plaats. Het is de notaris die een splitsingsakte op zal maken, waar een plattegrond bij hoort om de verschillende appartementen aan te duiden. U bent daarnaast samen met de andere eigenaars eigenaar van het totale gebouw, waardoor u gebruik kunt maken van alle gezamenlijke ruimten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een binnentuin, een trappenhuis of een dakterras.

Wat is een reglement van splitsing?

Binnen de splitsingsakte vormt het reglement van splitsing een belangrijk onderdeel, hierin staan de gedragsregels waar bewoners en eigenaren zich aan dienen te houden. Het reglement bevat bijvoorbeeld een aantal gebruiksbepalingen voor de gemeenschappelijke ruimten. Op basis van het reglement van splitsing betaalt u bovendien gezamenlijk aan de verschillende kosten waar het totale gebouw toe leidt, een eigenaar van een penthouse betaalt dus ook mee aan de riolering en iemand op de begane grond betaalt ook voor het onderhoud aan het dak.

Huishoudelijk reglement

Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat u als eigenaar uw woning goed dient te onderhouden en u deze zo dient te gebruiken dat anderen hier geen last van hebben. U vindt enkele huisregels in het huishoudelijk reglement, met betrekking tot eventuele overlast en bijvoorbeeld goed gebruik van het sanitair. U moet voorkomen dat er verstoppingen in het sanitair ontstaan en u mag niet zomaar een televisieschotel op het balkon plaatsen. U vindt in het huishoudelijk reglement een aantal rechten en plichten, waar alle bewoners zich aan dienen te houden. Wilt u een wijziging aanbrengen in het huishoudelijk reglement? Dit kan tijdens een stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE), waar u gezamenlijk kunt beslissen om het huishoudelijk reglement aan te passen.

Vereniging van Eigenaren en de servicekosten

Op het moment dat u een appartementsrecht koopt is de kans groot dat u servicekosten zal betalen. Dit zijn kosten die u betaalt om bijvoorbeeld de algemene ruimten schoon te houden. Daarnaast kunnen de servicekosten dienen als vergoeding voor de lift en bijvoorbeeld de verwarming in de gemeenschappelijke ruimten. Is er sprake van een parkeergarage? Dan is de kans groot dat u ook daar servicekosten voor betaalt. Het is verstandig om vooraf na te gaan hoe hoog de servicekosten zijn en waarvoor deze worden gebruikt, voordat u een appartementsrecht koopt.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?