Appartementsrecht en kopen

Tips & vragen

Koopt u een appartement in een groter gebouw? Dan is er sprake van een appartementsrecht, dit werkt anders dan de koop van een volledige woning. U koopt een stukje eigendom van het gehele gebouw, in combinatie met het recht om uw appartement te gebruiken. U bent vervolgens samen met alle andere eigenaars eigenaar van het totale gebouw.

1. Wat is appartementsrecht en een splitsingsakte?

Het appartementsrecht heeft betrekking op de kleinere gebruiksruimte die voor u bestemd is. Er vindt juridisch gezien een splitsing in appartementsrechten plaats. Het is de notaris die een splitsingsakte op zal maken, waar een plattegrond bij hoort om de verschillende appartementen aan te duiden. U bent daarnaast samen met de andere eigenaars eigenaar van het totale gebouw, waardoor u gebruik kunt maken van alle gezamenlijke ruimtes. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een binnentuin, een trappenhuis of een dakterras. Het gebouw staat per appartement ingeschreven bij het Kadaster. De manier waarop het gebouw is opgedeeld in appartementen is vastgelegd in de splitsingsakte.

Tip icoon

Maximale hypotheek

  • 100% onafhankelijk
  • Altijd de laagste rentes
  • Gratis en vrijblijvend

2. Wat is een reglement van splitsing?

Een belangrijk onderdeel van de splitsingsakte is het splitsingsreglement. Hierin staan de gedragsregels waar bewoners en eigenaren zich aan dienen te houden. Het reglement bevat bijvoorbeeld een aantal gebruiksbepalingen voor de gemeenschappelijke ruimten. Op basis van het reglement van splitsing betaalt u bovendien gezamenlijk de verschillende kosten om het totale gebouw te onderhouden. Een eigenaar van een penthouse betaalt dus ook mee aan de riolering en iemand op de begane grond betaalt ook voor het onderhoud aan het dak. Ook staat in het splitsingsreglement hoe de Vereniging van Eigenaren (VvE) vergadert en hoeveel stemmen er nodig zijn om een besluit van de VvE goed te keuren. Bovendien staan de exacte grenzen tussen de appartementen en gezamenlijke ruimtes in een splitsingstekening. Dit staat allemaal ingeschreven bij het Kadaster.

wat moet u weten over appartementsrechts?

3. Huishoudelijk reglement

Om te zorgen dat het gebouw goed leefbaar blijft voor iedereen wordt er vaak een huishoudelijk reglement vastgelegd. U vindt enkele huisregels in het huishoudelijk reglement met betrekking tot eventuele overlast en bijvoorbeeld goed gebruik van het sanitair. U moet bijvoorbeeld voorkomen dat er verstoppingen in het sanitair ontstaan en u mag niet zomaar een televisieschotel op het balkon plaatsen. U vindt in het huishoudelijk reglement een aantal rechten en plichten, waar alle bewoners zich aan dienen te houden. Wilt u een wijziging aanbrengen in het huishoudelijk reglement? Dit kan tijdens een stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren, waar u gezamenlijk kunt beslissen om het huishoudelijk reglement aan te passen.

4. Servicekosten bij appartementsrecht

Op het moment dat u een appartementsrecht koopt is de kans groot dat u servicekosten moet betalen. Dit zijn kosten die u betaalt om bijvoorbeeld de algemene ruimtes schoon te houden. Daarnaast kunnen de servicekosten dienen als vergoeding voor de lift en bijvoorbeeld de verwarming in de gemeenschappelijke ruimtes. Is er sprake van een parkeergarage? Dan is de kans groot dat u ook daar servicekosten voor betaalt. Het is verstandig om vooraf na te gaan hoe hoog de servicekosten zijn en waarvoor deze worden gebruikt, voordat u een appartementsrecht koopt.

5. Veelgestelde vragen

Wat is appartementsrecht?

Hierbij combineert u een stuk eigendom van het gehele gebouw met het recht om een appartement te gebruiken.

Wat is een splitsingsakte, splitsingsreglement en splitsingstekening?

In de splitsingsakte staat hoe het gebouw is opgedeeld in appartement en in de splitsingstekening staan de grenzen tussen de appartementen en de gezamenlijke ruimtes in het gebouw. In het reglement staan de gebruiksbepalingen, gedragsregels en de regels voor vergaderingen van de Vereniging van Eigenaren.

Wat zijn de kosten voor appartementsrecht?

Bij een appartementsrecht horen vaak servicekosten voor het onderhouden van de gezamenlijke ruimtes in het gebouw en voor de gezamenlijke kosten die voor het gebouw worden gemaakt.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee