Bankgarantie / Waarborgsom

Tips & vragen

Wanneer je een huis gaat kopen en dus een koopakte gaat tekenen wordt hier vaak gevraagd om een waarborgsom. De waarborgsom is een garantie voor de verkoper dat als de koper zijn verplichtingen niet nakomt, hij of zij daar een vergoeding voor ontvangt. De waarborgsom bedraagt 10% van de koopsom. Niet iedereen kan deze som in 1x betalen. Je kan ook de bank of hypotheekverstrekker vragen om garant te staan voor de waarborgsom, dit heet bankgarantie. Op deze pagina kun je jezelf inlezen over wat de bankgarantie precies inhoudt, kost en wat de voorwaarden zijn.

1. Wat is een bankgarantie?

Bij een bankgarantie staat de bank of hypotheekverstrekker garant voor de waarborgsom die in de koopakte wordt opgenomen. De waarborgsom is een bedrag, meestal 10% van de koopsom, die ervoor zorgt dat de verkoper een vergoeding krijgt wanneer de koper zijn verplichtingen niet nakomt. De waarborgsom wordt overgemaakt naar de notaris die het in een depot vasthoudt. Wanneer de koper op het laatste moment niet doorgaat met de koop wordt de 10% van de koopsom overgemaakt naar de verkoper. Gaat de koop wel door, dan wordt de 10% in mindering gebracht van de totale koopsom.

Tip icoon

Maximale hypotheek

  • 100% onafhankelijk
  • Altijd de laagste rentes
  • Gratis en vrijblijvend

Wanneer je de waarborgsom niet kunt betalen, kan de bank hiervoor garant staan. Dit houdt in dat wanneer je als koper niet doorgaat met de definitieve koop, de bank de waarborgsom van 10% overmaakt naar de verkoper. Je hebt dan een schuld bij de bank.

2. Bankgarantie van de hypotheekverstrekker

In de meeste gevallen kun je via je hypotheekverstrekker een bankgarantie laten aanbieden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de hypotheekverstrekker voor 10% van de koopsom garant te laten staan. Lukt het je na het verstrijken van de ontbindende voorwaarden uit het koopcontract niet om de koop rond te krijgen? Dan zal de hypotheekverstrekker alsnog 10% van de koopsom overmaken naar de verkopende partij, waardoor deze als het ware een compensatie ontvangt voor de gebruikte tijd. Let dus op dat je een schuld hebt bij de bank ter grootte van het bedrag van de bankgarantie, als je afziet van de aankoop van het huis.

Bankgarantie

3. Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn in de koopovereenkomst opgenomen zodat je als je aan de voorwaarden voldoet, het contract kosteloos kunt ontbinden en de bank de waarborgsom niet aan de verkoper is verschuldigd. Je hebt na het tekenen van de koopovereenkomst drie dagen bedenktijd maar er kan ook na die tijd sprake zijn van omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat je toch niet over wilt gaan tot de koop. Hiervoor zijn de ontbindende voorwaarden bedoeld. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn als volgt:

  • Het niet rondkrijgen van de financiering voor de woning. Hiervoor geldt vaak een inspanningsverplichting, wat inhoudt dat je bepaalde inspanningen moet doen om een lening voor de koop van het huis te ontvangen. Dit kunt je bijvoorbeeld bewijzen aan de hand van afwijzingsbrieven van hypotheekverstrekkers.
  • Als de woning ernstig beschadigd is in de tijd tussen het ondertekenen van de koopovereenkomst en de akte van levering, bijvoorbeeld door brand of extreme weeromstandigheden, is het vaak mogelijk het contract te ontbinden.
  • Soms ben je verplicht een woonvergunning aan te vragen bij de gemeente. In het geval dat dit verzoek wordt afgewezen is het vaak mogelijk het koopcontract te ontbinden.
  • Ook kun je de voorwaarde opnemen dat je eigen huis binnen een bepaalde tijd verkocht moet zijn. Dit zorgt ervoor dat je geen dubbele lasten draagt als je je woning niet kunt verkopen.

In principe is het koopcontract definitief en het kan alleen ontbonden worden als je voldoet aan de voorwaarden die zijn genoemd onder de ontbindende voorwaarden. Bovendien is het je eigen verantwoordelijkheid om beroep te doen op de ontbindende voorwaarden als hier sprake van is.

4. Kosten bankgarantie

Indien je een bankgarantie door de hypotheekverstrekker af wilt laten geven, dien je in veel van de gevallen zelf een contragarantie af te geven. De hypotheekverstrekker zal van jou de garantie eisen dat je het betaalde bedrag weer kunt terugbetalen als het wordt betaald aan de verkoper. Je kunt een contragarantie overeenkomen met de hypotheekverstrekker om te verklaren dat je dit bedrag zult betalen als de hypotheekverstrekker de verkopende partij betaalt op basis van de bankgarantie die er is afgegeven. Ook kan het zijn dat de hypotheekverstrekker kosten in rekening brengt voor het garant staan. Dit is in de meeste gevallen rond de 1% van het bedrag van de waarborgsom.

5. Bankgarantie bij een nieuwbouwwoning

De bankgarantie wordt ook gebruikt bij de aankoop van een nieuwbouwwoning, op het moment dat er een oplevering plaats zal vinden. In het geval van een nieuwbouwwoning moet de aannemer de woning nog opleveren, waarbij het mogelijk is dat er gebreken aanwezig zijn. Je kunt een deel van het over te maken bedrag om de woning aan te kopen achterhouden als een bankgarantie, wat betekent dat dit deel pas vrij zal komen indien alle opleverpunten in orde zijn gemaakt. De bankgarantie vormt wat dat betreft een vorm van zekerheid en bescherming voor zowel de koper als verkoper.

6. Veelgestelde vragen

Wat is een bankgarantie?

Bij een bankgarantie geeft de hypotheekverstrekker de garantie af dat de waarborgsom aan de verkoper betaald wordt wanneer de koper niet doorgaat met de koop.

Wie betaalt de bankgarantie?

Het is een regeling die je met de hypotheekverstrekker aangaat maar uiteindelijk is het een schuld die je zelf weer moet terugbetalen aan de bank.

Hoe hoog is de bankgarantie?

Meestal is de bankgarantie 10% procent van de koopsom en vaak vraagt de hypotheekverstrekker 1% kosten voor de garantie.

Wanneer betaal ik het bedrag van de bankgarantie?

Je betaalt dit bedrag op het moment dat je, later dan drie dagen na afsluiting van de koopovereenkomst, afziet van de koop en niet voldoet aan de ontbindende voorwaarden.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Dit zijn voorwaarden waaronder je de koopovereenkomst kosteloos ontbindt, zoals het niet rondkomen van financiering, schade aan de woning, etc.

Wat moet ik doen voor een bankgarantie?

Vaak moet je een contragarantie afgeven aan de bank om de bank zekerheid te geven dat je het bedrag terugbetaalt als je de koopovereenkomst ontbindt.

Wat is de bankgarantie bij aankoop van een nieuwbouwwoning?

Als de aannemer de nieuwbouwwoning nog moet opleveren, kun je de bankgarantie achterhouden bij het betalen van de koopsom tot alle opleverpunten in orde zijn.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee