Beoordeel deze pagina
7,5/10 (4)
Bedankt voor uw beoordeling

Bankgarantie

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Wat is een bankgarantie en waar komt u dit tegen?

Een bankgarantie noemen we ook wel een garantiestelling en staat als het ware voor een verplichting tot het betalen van een bepaald bedrag, om een verkopende partij enige vorm van zekerheid te bieden. Bekijk alle hypotheekverstrekkers en vergelijk ze met elkaar:

U kunt er met een bankgarantie voor zorgen dat de verkopende partij toch een bedrag ontvangt, indien u als koper niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, terwijl het koopcontract reeds is gesloten. U kunt een bankgarantie af laten geven door de hypotheekverstrekker, om als het ware een achtergehouden aanbetaling te doen.

Bankgarantie van de hypotheekverstrekker

In de meeste gevallen kunt u via uw hypotheekverstrekker een bankgarantie laten aanbieden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de hypotheekverstrekker voor 10% van de koopsom garant te laten staan. Lukt het u na het verstrijken van de ontbindende voorwaarden uit het koopcontract niet om de koop rond te krijgen? Dan zal de hypotheekverstrekker alsnog 10% van de koopsom overmaken naar de verkopende partij, waardoor deze als het ware een compensatie ontvangt voor de gebruikte tijd.

Contragarantie van uzelf

Indien u een bankgarantie door de hypotheekverstrekker af wilt laten geven dient u in veel van de gevallen zelf een contragarantie af te geven. De hypotheekverstrekker zal van u de garantie eisen dat het mogelijk is om het betaalde bedrag weer op u te verhalen. U kunt een contragarantie overeenkomen met de hypotheekverstrekker om te verklaren dat u dit bedrag aan deze partij zal betalen, op het moment dat de hypotheekverstrekker de verkopende partij dient te betalen op basis van de bankgarantie die er is afgegeven.

Bankgarantie bij een nieuwbouwwoning

We kennen de bankgarantie bovendien vanuit de aankoop van een nieuwbouwwoning, op het moment dat er een oplevering plaats zal vinden. De aannemer dient de woning nog op te leveren, waarbij mogelijk gebreken aanwezig zijn. U kunt een deel van het over te maken bedrag om de woning aan te kopen achterhouden als een bankgarantie, wat betekent dat dit deel pas vrij zal komen indien alle opleverpunten in orde zijn gemaakt. De bankgarantie vormt wat dat betreft een vorm van zekerheid en bescherming, iets dat positief uit kan werken voor zowel de kopende als de verkopende partij, afhankelijk van hoe u dit inzet.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?