Gezondheidsverklaring voor de overlijdensrisicoverzekering

Tips & vragen

Moet u een gezondheidsverklaring invullen met het oog op de overlijdensrisicoverzekering die u in combinatie met uw hypotheek wilt afsluiten? Houd er rekening mee dat hier enkele regels aan verbonden zijn, waar u en de verzekeraar zich aan moet houden.

1. Wat is een gezondheidsverklaring?

Op het moment dat u een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten dient u altijd een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit heeft te maken met het feit dat de verzekeraar na wil gaan of er sprake is van mogelijke aanleidingen om een medische keuring aan te vragen. De verzekeraar verzekert bijvoorbeeld het overlijdensrisico, waarbij de verzekeraar een inschatting wil kunnen maken van het risico dat u loopt om daadwerkelijk te overlijden. Over het algemeen geldt, hoe hoger de verzekering hoe meer informatie de verzekeraar wil hebben.

Tip icoon

Maximale hypotheek

  • 100% onafhankelijk
  • Altijd de laagste rentes
  • Gratis en vrijblijvend

Uw gezondheidsverklaring komt vervolgens terecht bij de medisch adviseur van de verzekeraar, die advies geeft over het risico dat u vormt voor de verzekeraar. Dit risico kan gemiddeld, hoger dan gemiddeld of te hoog zijn. In het laatste geval zal de verzekeraar u waarschijnlijk niet willen verzekeren.

2. Regels voor een gezondheidsverklaring

Er gelden echter wel regels voor de verzekeraar. Er mag bijvoorbeeld niet zomaar alles worden gevraagd in een gezondheidsverklaring. Ook mag de verzekeraar niet zomaar overgaan tot een medische keuring.

Op het moment dat er sprake is van een verzekerd bedrag dat hoger ligt dan de zogeheten vragengrens’, mag de verzekeraar bijvoorbeeld niet zomaar overgaan tot een medische keuring of u meer vragen dan de standaard vragenlijst van het Verbond van Verzekeraars. Dit bedrag hangt af van uw leeftijd en verschilt per verzekeringsmaatschappij. Ligt het verzekerde bedrag boven deze grens? Houd er dan rekening mee dat de verzekeraar aanvullende vragen mag stellen of zonder duidelijke aanleiding een medische keuring kan voorstellen, om uw gezondheid na te gaan.

Er zijn ook regels voor u bij het invullen van de gezondheidsverklaring. Zo bent u onderhevig aan de mededelingsplicht, wat inhoudt dat u de vragen in de gezondheidsverklaring naar waarheid moet beantwoorden. Ook moet u veranderingen in uw gezondheid meteen doorgeven aan de verzekeraar totdat de verzekering definitief is.

gezondheidsverklaring voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering

3. Rechten bij invullen gezondheidsverklaring

Bij het proces van de aanvraag van de verzekering met een gezondheidsverklaring heeft u enkele rechten:

  • U mag uw eigen dossier inzien bij de verzekeraar. Ook kan de medisch adviseur toelichting geven bij het advies.
  • U hoort als eerste welk advies de adviseur aan de verzekering gaat geven. Als u gebruik wilt maken van dit recht moet u dat wel vooraf aangeven door middel van een brief.
  • Als u het advies weet voordat de verzekeraar op de hoogte is gesteld, kunt u de adviseur vragen het advies niet uit te brengen. De verzekeraar zal dan niet verdergaan met het proces.
  • Als uw aanvraag wordt afgewezen door de verzekeraar mag u de aanvraag opnieuw laten beoordelen.

4. Medische keuring en extra informatie

Op het moment dat de antwoorden op de vragenlijst daar aanleiding toe geven is het ook onder het grensbedrag mogelijk om een medische keuring aan te vragen en daarmee nader onderzoek te doen naar uw gezondheid.

Blijkt uit de gezondheidsverklaring bijvoorbeeld dat uw BMI (Body Mass Index) niet tussen de 18 of 26 ligt of dat u ouder dan 50 jaar bent? Dan heeft de verzekeraar op basis daarvan de mogelijkheid om een medische keuring aan te vragen. Op het moment dat de medische keuring er aanleiding toe geeft, heeft de verzekeraar de mogelijkheid om u een hogere premie in rekening te brengen of u zelfs af te wijzen voor de verzekering. De kosten voor de medische keuring worden over het algemeen door de verzekeraar gedekt.

Ook kan de verzekeraar uw huisarts om meer informatie over uw gezondheid vragen. U mag echter zelf bepalen of u wilt dat de huisarts deze informatie verschaft. De toestemming hiervoor wordt via een machtiging geregeld.

5. Informatie Verbond van Verzekeraars

Op het moment dat u gevraagd wordt een gezondheidsverklaring in te vullen voor een verzekerd bedrag dat hoger is dan de vragengrens is het verstandig om de informatie van het Verbond van Verzekeraars goed door te nemen. Op die manier bent u goed op de hoogte van waar een verzekeraar naar kan vragen en welke gevolgen bepaalde antwoorden met zich meebrengen. Uiteindelijk dient de verzekeraar na te gaan in hoeverre u gezond bent en hoe hoog het risico op overlijden is, om u op basis daarvan een eerlijke premie voor de overlijdensrisicoverzekering te laten betalen.

6. Veelgestelde vragen

Wat is een gezondheidsverklaring?

Bij afsluiting van een overlijdensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet u een gezondheidsverklaring inleveren bij de verzekeraar. Deze beoordeelt vervolgens hoe hoog het risico op overlijden is en bepaalt op basis daarvan de premie.

Zijn er regels voor de verzekeraar bij een gezondheidsverklaring?

De verzekeraar is aan regels gebonden voor het aanvragen van medische informatie. Dit is afhankelijk van de hoogte van de verzekering die u aanvraagt.

Zijn er regels voor mij bij het invullen van een gezondheidsverklaring?

De mededelingsplicht eist dat u altijd eerlijk antwoord geeft op de vragenlijst in de gezondheidsverklaring. Ook moet u tijdens de aanvraag elke verandering in uw gezondheid aan de verzekeraar doorgeven.

Wat zijn mijn rechten bij invulling van een gezondheidsverklaring?

U heb verschillende rechten zoals het inzien van het medische dossier en het opnieuw laten beoordelen van de aanvraag. Ook mag u op aanvraag als eerste het advies van de medisch adviseur aan de verzekering inzien en vervolgens de adviseur vragen het advies niet aan de verzekeraar door te geven.

Wanneer moet ik een medische keuring laten doen?

Bij een bepaalde leeftijd of als het verzekeringsbedrag boven de vragengrens ligt, kan de verzekeraar een medische keuring aanvragen.

Mag mijn huisarts informatie geven aan de verzekeraar?

Dit mag niet zonder uw toestemming. U geeft toestemming door middel van een machtiging.

Waar vind ik meer informatie over de gezondheidsverklaring?

Bij het Verbond van Verzekeraars kunt u meer informatie vinden over het proces rondom de gezondheidsverklaring.

Laat je goed adviseren

Laat je goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maak je een goede keuze en kan je profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts

  • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
  • Wij zijn 100% onafhankelijk
  • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

Deze aanbieders doen mee