Beoordeel deze pagina
8,6/10 (5)
Bedankt voor uw beoordeling

Gezondheidsverklaring

Freddy Hoffman hypotheekexpert
Freddy Hoffman
Blauw & Florijn
Onze hypotheekexpert

Gezondheidsverklaring

Dient u een gezondheidsverklaring in te vullen, met het oog op de overlijdensrisicoverzekering die u in combinatie met uw hypotheek wilt afsluiten? Houd er rekening mee dat hier enkele regels aan verbonden zijn, waar een verzekeraar zich richting u aan dient te houden. Het is bijvoorbeeld niet zomaar toegestaan om alles te vragen of u zomaar medisch te keuren.

Invullen van de gezondheidsverklaring

Op het moment dat u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten dient u in alle gevallen een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit heeft te maken met het feit dat de verzekeraar na wil gaan of er sprake is van mogelijke aanleidingen, om een medische keuring aan te vragen. De verzekeraar verzekert het overlijdensrisico, waardoor de verzekeraar een inschatting dient te kunnen maken van het risico dat u loopt om daadwerkelijk te komen te overlijden.

Dat betekent aan de andere kant niet dat een verzekeraar zomaar alles mag vragen in een gezondheidsverklaring of zomaar over mag gaan tot een medische keuring. Op het moment dat er sprake is van een verzekerd bedrag tot €250.000 mag de verzekeraar bijvoorbeeld niet zomaar over gaan tot een medische keuring, of u meer vragen dan de standaard vragenlijst van het Verbond van Verzekeraars? Ligt het verzekerde bedrag boven deze grens? Houd er dan rekening mee dat de verzekeraar aanvullende vragen mag stellen, of zonder duidelijke aanleiding een medische keuring kan voorstellen, om uw gezondheid na te gaan.

Medische keuring en hogere premie

Op het moment dat de antwoorden op de vragenlijst daar aanleiding toe geven is het ook onder dit grensbedrag mogelijk om een medische keuring aan te vragen en daarmee nader onderzoek te doen naar uw gezondheid. Blijkt uit de gezondheidsverklaring bijvoorbeeld dat uw BMI niet tussen de 18 of 26 ligt of u ouder dan 50 jaar bent? Dan heeft de verzekeraar op basis daarvan de mogelijkheid om een medische keuring aan te vragen. Op het moment dat de medische keuring daar aanleiding toe geeft heeft de verzekeraar de mogelijkheid om u een hogere premie in rekening te brengen, of u zelfs te weigeren voor de verzekering.

Informatie in de brochure boven de vragengrens

Op het moment dat u gevraagd wordt om een gezondheidsverklaring in te vullen voor een verzekerd bedrag dat groter is dan €250.000 is het verstandig om de informatie in de brochure van het Verbond van Verzekeraars goed door te nemen. Op die manier bent u goed op de hoogte van waar een verzekeraar naar kan vragen en welke gevolgen bepaalde antwoorden met zich meebrengen. Uiteindelijk dient de verzekeraar na te gaan in hoeverre u gezond bent en hoe het risico op overlijden ligt, om u op basis daarvan een eerlijke premie voor de overlijdensrisicoverzekering te laten betalen.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?